khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dư
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Kim Lan - Gia Lâm - Hà Nội...
Đơn vị: KT- F312 - E209 - D7 - C2
Hy sinh: mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 48)

(04/11/2011 07:08:51 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

961

Lê Văn Hập

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

962

Trần Văn Tạc

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

963

Lê Ngọc Minh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

964

Lê Văn Thanh

 

 

 

Phú Thành

Đồng Tháp

C2 D41

7/15/1983

NTLS Dốc Bà Đắc

965

Hồ Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

966

Lê Bá Thành

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

967

Bùi Văn Hân

 

 

 

Tam Điệp

Hà Nam Ninh

C16 E2 F330

3/13/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

968

Nguyễn Văn Thận

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

969

Trần Hông Thế

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

970

Đỗ Văn Ly

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

971

Tạ Văn Hảo

 

 

 

 

 

C2 D4 E9 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

972

Võ Văn Lê

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

973

Vũ Văn Chung

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

974

Nguyễn Văn Hỉ

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

975

Lê Văn Cực

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

976

Bồng

 

 

 

 

 

E4 F330

12/18/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

977

Hoàng Quốc Việt

 

 

 

 

 

D TS QK9

4/16/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

978

Nguyễn Đắc Hải

 

 

 

 

 

D17 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

979

Quí

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

980

Nguyễn Văn Tâm

 

 

 

 

 

C4 D6 F1

 

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)