khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Huy Song
Ngày sinh: năm 1937
Quê quán: Xã Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh...
Đơn vị: Đơn vị khi hy sinh: Ban chính trị F (hoặc
Hy sinh: chiến trường phí Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: