khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Sáng(Bí danh: Nguyễn Mộng Long)
Ngày sinh: 9/11/1939
Quê quán: Liễu Đô-Lục Yên-Yên Bái ...
Đơn vị: Đại đội 8 tiểu đoàn 7 trung đoàn 101 Tây Nam Bộ
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: