khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thuần
Ngày sinh: 1950
Quê quán: xã Đại an,huyện Thanh ba, tỉnh Vĩnh Phú...
Đơn vị: đại đội 22,K7
Hy sinh: mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: