khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Nhuận(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Chi Nam-Thanh Miện-Hải Dương ...
Đơn vị: Trung đoàn 2-Tiểu đoàn 637-Đại đội 3-Binh trạm 35-đường dây 559
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: