khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hồng Hà
Ngày sinh:
Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh ...
Đơn vị: Thuộc KN
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

STT

Họ tên

Tuổi

Giới tính

Chức danh

Thời gian công tác tại MARIN

Kinh nghiệm

Lưu ý

1

Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu

1949

Nam

Chủ tịch Hội đồng cố vấn

2010

Nguyên là Cục trưởng Cục chính sách của Tổng cục Chính trị, Bộ QP; Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật Bộ quốc phòng.

Cố vấn các hoạt động chung của Trung tâm và các vấn đề có liên quan đến công tác đối ngoại với các cơ quan quân đội

2

Đại tá, Tiễn sĩ Nguyễn Tấn Định

1949

Nam

P. chủ tịch Hội đồng cố vấn

2010

Nguyên Viện phó, Chính ủy Viện CNTT, Bộ quốc phòng

Cố vấn các hoạt động chung của Trung tâm và các vấn đề có liên quan đến CNTT, giải pháp kỹ thuật

3

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến

1946

Nam

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2010

 

Cố vấn chung các hoạt động.

4

Thượng tá Lê Tường Liên

1955

Nữ

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2010

Cử nhân Anh văn, phu nhân tham tán thương mại tại Anh

Cố vấn và phụ trách hoạt động gây quỹ

5

Thượng tá Nguyễn Ánh Phương

1955

Nữ

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2010

 

Cố vấn và phụ trách hoạt động gây quỹ

6

Lương Minh Trí

1971

Nam

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2009

Kỹ sư công nghệ thông tin,Giám đốc công ty TNHH Thiên Kim VN.

Cố vấn và phụ trách hoạt động tại văn  phòng Tp.HCM

7

Thượng úy Trịnh Phú Sơn

1974

Nam

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2010

Phóng viên báo QĐND.

Cố vấn và phụ trách các hoạt động liên quan đến truyền thông và các cơ quan chính sách quân đội

8

Trương Thị Minh Huệ

1977

Nữ

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2010

Cử nhân Anh văn

Điều phối viên dự án

9

Tiến sĩ Quách Thúy Quỳnh

1977

Nữ

Ủy viên Hội đồng cố vấn

2010

Giảng viên Học viện Tư pháp

Cố vấn các hoạt động chung của Trung tâm và các vấn đề có liên quan đến các chính sách pháp luật.

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA TRUNG TÂM:

STT

Họ tên

Tuổi

Giới tính

Chức danh

Thời gian công tác tại MARIN

Kinh nghiệm

Lưu ý

1

Đại tá Nguyễn Quốc Hưng

1949

Nam

Giám đốc

2012

Cựu chiến binh chiến trường Bình Trị Thiên, Thanh tra cục Dược, Bộ quốc phòng

 

2

Đại tá, Hoàng Anh

1950

Nam

P. Giám đốc

2012

Nguyên Chính ủy Viện Khoa học kỹ thuật, Cử nhân Luật

 

3

Nhà báo Phùng Nguyên

1978

Nam

CTV tư vấn viên pháp luật

2012

Cử nhân Báo chí, Cử nhân luật

 

4

Đỗ Mạnh Hà

1981

Nam

CTV tư vấn viên pháp luật

2013

Cử nhân Luật

 

5

Ngô Thị Thúy Hằng

1976

Nữ

P. Giám đốc

2012

Cử nhân khoa học xã hội

 

6

Thượng tá Trần Thị Bình Giang

1967

Nữ

Cán bộ phòng Hành chính

2012

Cựu chiến binh, Cử nhân khoa học xã hội

 

7

Nguyễn Minh Thi

1949

Nữ

Cán bộ phòng Thông tin tư liệu

2012

Nguyên Trưởng đại diện tạp chí Thế giới vi tính tại Hà nội, Cử nhân ngành Vật lý đại học Lomonoxop.

 

8

Tạ Huy Đăng

1974

Nam

Cán bộ phòng Hành chính

2012

Cử nhân Tài chính – Kế toán

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM: