khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Lũy
Ngày sinh: 1951
Quê quán: xã An Đình - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái ...
Đơn vị: Đại đội 17 - Trung Đoàn 174 - Sư Đoàn 316
Hy sinh: Mặt trận phía Tây

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang(trang 53)

(09/12/2011 08:15:42 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1061

Ngô Văn Quí

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1062

Nguyễn Văn Ngư

 

 

 

 

 

E9 f339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1063

Trần Trọng Khiêm

 

 

 

 

 

F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1064

Lê Văn Cảnh

 

 

 

 

 

E8 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1065

Lê Văn Thái

 

 

 

 

 

E9 f339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1066

Lưu Trọng Quang

 

 

 

 

 

E8 F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1067

Nguyễn Hữu Thuận

 

 

 

 

 

E9 f339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1068

Nguyễn Đức Chương

 

 

 

 

 

E10 f339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1069

Lê Văn Bảo

 

 

 

 

 

E9 f339

5/27/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1070

Nguyễn Văn Vụ

 

 

Liêm Thuận

Thanh Liêm

Hà Nam Ninh

E3 F330

6/10/1978

NTLS Dốc Bà Đắc

1071

Quang

 

 

 

 

 

E8 f330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1072

Lê Đức Luận

 

 

 

 

 

E9 f339

2/20/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1073

Nguyễn Văn Chương

 

 

 

 

 

E8 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1074

Lê Văn Chi

 

 

 

 

 

E3

2/25/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1075

Vinh

 

 

 

 

 

E9 f330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1076

Nguyễn Văn Hai

 

 

 

 

 

E20 f4

1/6/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1077

Đỗ Bá Sang

 

 

 

 

 

E8 f339

2/1/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1078

Đinh Văn Phong

 

 

 

 

 

E24 An Giang

 

NTLS Dốc Bà Đắc

1079

Vũ Minh Lửa

 

 

 

Vĩnh Bảo

Hải Phòng

DCB F330

3/10/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

1080

Hoàng Minh Chính

 

 

 

 

 

E9 f339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

 Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)