khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Phúc Mỹ
Ngày sinh: 1943
Quê quán: Đống Long- Hoà Lâm(Lam Sơn)- Ứng Hoà- H...
Đơn vị: 866-F316 BTL959
Hy sinh: Cánh ĐỒNG Chum -xiềng khoảng-Thượng Lào- Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 47)

(02/11/2011 08:49:36 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

941

Lâm Văn Năm

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

942

Nguyễn Văn Xuân

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

943

Hồ Duy Hòa

 

 

 

 

 

E250

 

NTLS Dốc Bà Đắc

944

Đỗ Văn Sơn

 

 

 

Ba Vì

Hà Sơn Bình

C9 D3 E1 F330

1/20/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

945

Lê Hồng Sơn

 

 

 

 

 

MT 339

1/11/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

946

Trần Xuân Minh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

947

Vũ Đức Cường

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

948

Nguyễn Đức Vụ

 

 

 

Quảng Xương

Thanh Hóa

HC E20 F4

11/15/1981

NTLS Dốc Bà Đắc

949

Lê Văn Phố

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

950

Dũng

 

 

 

 

 

E8 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

951

Phạm Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

952

Thương

 

 

 

 

 

TG E26

1/13/1977

NTLS Dốc Bà Đắc

953

Huỳnh Văn Rớt

 

 

Thạnh Hưng

Giồng Riềng

Kiên Giang

C6 D2 Đoàn ((03

1/29/1988

NTLS Dốc Bà Đắc

954

Nguyễn Văn Hui

 

 

 

Chợ Mới

An Giang

D6 E9 F339

6/5/1986

NTLS Dốc Bà Đắc

955

Đinh Thế Tài

 

 

 

 

Bình Trị Thiên

D20 Đặc Công

11/12/1983

NTLS Dốc Bà Đắc

956

Trương Hồng Thủy

 

 

 

Cẩm Thủy

Thanh Hóa

D1 F330

5/18/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

957

Phạm Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

958

Tăng Văn Trọng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

959

Nguyễn Văn Bò

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

960

Võ Văn Quí

 

 

 

 

 

D4 E20 F4

5/19/1983

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)