khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Ngọc Mùi
Ngày sinh: 1936
Quê quán: Kiến Hưng, Thiệu Hưng, Thiệu Hóa, Thanh...
Đơn vị: c10d3kh
Hy sinh: Mặt trận Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ hy sinh ngày 7/9/1969 thuộc sư đoàn 9

(28/02/2013 11:20:48 AM) Hiện nay, Trung tâm đang có danh sách các liệt sĩ hy sinh ngày 07/09/1969. Thông tin như sau:

Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

                  Nguyên quán

 

 

Ngày HS

 

Đơn vị

 

 

Vi Văn Khung

1949

Lâm Phú

Lang Chánh

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

Tiểu đội bậc phó

Chiến sĩ

Nguyễn Văn Tạc

1947

Ngô Hùng

Thanh Miện

Hải Hưng

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Đức Mộc

1948

An Cầu

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Chiến sĩ

Lý Đức Thiện

1950

Sơn Cẩm

Phú Lương

Bắc Thái

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Chiến sĩ

Nguyễn Văn Luyên

1948

Văn Hải

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Vũ Văn Chín

1949

Quang Thiện

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Duy Báu

1942

Tích Giang

Tùng Thiện

Hà Tây

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Văn Tưng

1944

An Đồng

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

K2, f9, KB

 

Chiến sĩ

Nguyễn Văn Chưng

1939

Định Hoá

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Chiến sĩ

Đinh Như Hoà

1939

Như Hoà

Kim Sơn

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Tiểu đội phó

Vũ Kim Thành

1942

Bảng Doãn

Đoan Hùng

Phú Thọ

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Phạm Văn Hiển

1950

Khánh Cường

Yên Khánh

Ninh Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Tiểu đội phó

Lã Văn Kỹ

1948

Thuỵ Hưng

Thuỵ Anh

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Tiểu đội phó

Trịnh Văn Lân

1950

Liễn Sơn

Lương Sơn

Hoà Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Chiến sĩ

Trịnh Văn Xê

1950

Vĩnh Hùng

Vĩnh Lộc

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Chiến sĩ

Nguyễn Hữu Toả

1935

An Đồng

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Chiến sĩ

Nguyễn Công Đầm

1942

Quảng Tân

Quảng Xương

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Ngọc Tân

1949

Quảng Lợi

Quảng Xương

Thanh Hoá

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Tiểu đội trưởng

Nguyễn Tiến Trung

1948

Tân Lặt

Đan Phượng

Hà Tây

7/9/1969

Phục kích

C18, f9, KB

 

Chiến sĩ

Mai Thanh Tinh

1944

An Tràng

Phù Dực

Thái Bình

7/9/1969

Phục kích

C17, f9, KB

Tiểu đội bậc trưởng

Y tá

Nguyễn Văn Nghiễn

1951

Đức Thượng

Hoài Đức

Hà Tây

7/9/1969

Phục kích

C17, f9, KB

 

Chiến sĩ

Lạc Quốc Kỳ

1949

Phụ Bình

Đại Từ

Bắc Thái

7/9/1969

Phục kích

C17, f9, KB

 

Chiến sĩ

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)