khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Năm
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An ...
Đơn vị: C27-KB
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 20 liệt sĩ nguyên quán Bắc Thái cũ

(24/03/2014 17:10:32 PM) Hiện nay Trung tâm đang cần tìm thân nhân của 20 liệt sĩ để cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ. Ai là thân nhân của 20 liệt sĩ trên vui lòng liên hệ với Trung tâm:

1

Nguyễn Hồng Lạc

1947

 

Đắc Sơn

Phổ Yên

Bắc Thái

Jan-66

6/11/1967

2

Dương Văn Nhân

1949

Liên Sơn

Hồng Tiến

Phổ Yên

Bắc Thái

Jan-67

27/05/1974

3

Nguyễn Quang Lợi

1947

 

Nam Tiến

Phổ Yên

Bắc Thái

Nov-66

11/8/1967

4

Nguyễn Văn Quất

1949

 

Trùng Thành

Phổ Yên

Bắc Thái

Aug-70

5/8/1972

5

Nguyễn Xuân Hào

1952

 

Nam Tiến

Phổ Yên

Bắc Thái

Jul-70

5/8/1972

6

Nguyễn Văn Sanh

1953

 

Hợp Thành

Phổ Yên

Bắc Thái

Dec-70

14/10/1973

7

Nguyễn Khắc Thu

1943

 

Đồng Tiến

Phổ Yên

Hà Bắc

Dec-70

27/07/1972

8

Trần Văn Sửu

 

 

 

Phú Bình

Bắc Thái

Sep-66

5/5/1968

9

Dương Hữu Kiệm

1948

 

Trần Phú

Phú Bình

Bắc Thái

Nov-66

20/12/1969

10

Trần Đức Toán

 

 

Trung Thành

Phổ Yên

Bắc Thái

 

18/07/1971

11

Đinh Văn Vui

1942

Xóm Thông

Đồng Tiến

Đồng Hỷ

Bắc Thái

Feb-64

21/02/1966

12

Chu Đình Thêm

1949

 

Yên Trung

Yên Định

Thanh Hoá

Apr-68

10/4/1971

13

Lâm Văn Nu

1944

 

Lâm Thượng

Võ Nhai

Bắc Thái

Nov-66

6/12/1967

14

Hà Thanh Kỳ

1948

 

Ninh Tường

Võ Nhai

Bắc Thái

May-66

19/09/1972

15

Nguyễn Đức Yên

1949

 

Liêu Minh

Võ Nhai

Bắc Thái

May-70

17/04/1972

16

Lý Văn Ích

1943

 

Rã Bản

Chợ Đồng

Bắc Thái

Jul-67

25/09/1970

17

Tô Ngọc Thu

1952

 

Cao Ngạn

Đồng Hỷ

Bắc Thái

Jan-71

25/08/1972

18

Lê Văn Biên

1949

 

Tiến Ninh

Đồng Hỷ

Bắc Thái

Jul-69

5/10/1970

19

Nguyễn Văn Sửu

1949

 

Ninh Sơn

Đồng Hỷ

Bắc Thái

Jul-67

15/08/1970

20

Nông Văn Thọ

 

Đồng Xá

6 Văn Tiến

Võ Nhai

Bắc Thái

Jun-66

1/2/1974

21

Lưu Tiến Được

 

 

Hợp Thành

Phổ Yên

Bắc Thái

Nov-66

3/4/1968

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)