khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hà Đình Báo
Ngày sinh: 1940
Quê quán: Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang...
Đơn vị:
Hy sinh: vùng sông Côn, tỉnh Quảng Ngãi

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của liệt sĩ Đào Quang Mỹ, nguyên quán Nghệ An

(24/12/2012 14:52:41 PM) Hiện nay Trung tâm đang khớp thông tin trên bia mộ của liệt sĩ Đào Quang Mỹ. Thông tin chi tiết về liệt Đào Quang Mỹ như sau:

Liệt sĩ Đào Quang Mỹ, sinh năm 1951, nguyên quán Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An, hy sinh ngày 25/-9/1972. Liệt sĩ thuộc đơn vị chiến đấu là D6, E9, F 711. Liệt sĩ có cha là Đào Quang Hóa, mẹ là Ngô Thị Tý, có vợ là Nguyễn Thị Thể
.

Ai là thân nhân liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm tại số máy 1900 571242 hoặc tại văn phòng vào sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7.

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)