khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Hồng Hỷ
Ngày sinh: 1936
Quê quán: xã hoàn sơn-huyện tiên sơn-tỉnh hà b...
Đơn vị: tiểu đội 3-trung đội 1-đại đội 15-tiểu đoàn 4-trung đoàn 1-sư đoàn 338-đơn vị 1234
Hy sinh: mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cung cấp danh sách 41 liệt sĩ nguyên quán xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

(03/10/2012 06:14:13 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

STT

Họ tên

Sinh

                                                       Nguyên quán

 

 

 

NN

Hy sinh

THHS

Thân nhân

1

Cao Văn Huyền

1949

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Mar-67

30/04/1969

Chiến đấu

Cao Văn Chuyển

2

Phạm Văn ái

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

1968

16/03/1969

Chiến đấu

 

3

Nguyễn Minh Côi

1937

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

1968

27/04/1969

Công tác

 

4

Đàm Quốc Hội

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Oct-69

20/11/1971

Chiến đấu

Đàm Quốc Vân

5

Đám Văn Ngữ

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

May-70

31/05/1972

Chiến đấu

Đàm Văn Tục

6

Nguyễn Văn Cầm

1944

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Apr-65

27/12/1971

Chiến đấu

Nguyễn Văn Thi

7

Đoàn Tiến Trọng

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Oct-68

28/03/1970

Chiến đấu

 

8

Nguyễn Văn Trung

 

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-61

4/7/1966

Từ trần

 

9

Lê Công Mai

1949

Mạch Lũng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jul-67

11/4/1972

 

Lê Công Thông

10

Vương Quang Sơn

 

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Mar-67

Aug-68

Bị pháo kích

Vương Quang Giang

11

Bùi Quang Lý

1948

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Nov-66

15/05/1968

Chiến đấu

Bùi Quang Cửu

12

Phạm Đình Tấu

1951

Đại Đồng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-69

25/02/1975

Chiến đấu

Phạm Hữu Lương

13

Vương Văn Dần

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Dec-67

2/3/1971

Đánh xe

Vương Văn Nhân

14

Nguyễn Như Thể

1938

 

Đại Mạch

Gia Lâm

Hà Nội

 

2/10/1970

Chiến đấu

 

15

Trần Văn Đa

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Apr-68

12/8/1969

Chiến đấu

Trần Duy Phả

16

Nguyễn Văn Thịnh

1947

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Dec-67

19/04/1972

Chiến đấu

Nguyễn Hữu Cơ

17

Nguyễn Hồng Diệp

1941

Mai Châu

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jul-65

1/1/1969

Chiến đấu

 

18

Vương Văn Vạn

####

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-64

26/06/1972

Bị B52 oanh tạc

Vương Văn Cữu

19

Nguyễn Văn Bính

1947

Đại Đồng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jun-65

13/02/1972

Chiến đấu

Nguyễn Thị Mạo

20

Nguyễn Văn Cầm

1944

Mai Châu

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Aug-65

27/12/1971

Chiến đấu

Nguyễn Văn Thị (mất)

21

Lê Công Thành

1953

Mảnh Lũng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Sep-72

17/09/1974

Chiến đấu

Lê Công Khoá

22

Đoàn Công Phu

 

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-67

26/06/1968

 

Đoàn Xuân Viên

23

Vương Văn Dân

1950

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

1950

2/3/1971

Đánh xe

Vương Văn Nhân

24

Lê Quang Lý

1944

Mạch Lũng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-65

29/09/1972

bom b52

Lê Quang Tư

25

Phạm Đình Trọng

1951

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-68

23/02/1969

Tập kích

Phạm Hữu Sang

26

Lưu Tiến Tự

1939

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Feb-68

26/02/1969

Tập kích

Lưu Viết Tiến

27

Lê Văn Chất

1941

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Apr-62

19/06/1972

 

Lê Văn Quý

28

Nguyễn Tiến Thành

1945

Lũng Đông

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Apr-56

3/4/1972

Chiến đấu

Nguyễn Văn Kỷ

29

Vương Văn Sáu

1947

Thanh Lũng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jan-66

3/8/1972

bị bom

Vương Văn Nhân

30

Vương Xuân Hoạt

1949

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Sep-65

14/04/1970

 

Ông Vương Văn Sinh

31

Nguyễn Hồng Diễn

1952

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jul-68

22/06/1971

 

Nguyễn Hồng Hưng Yên

32

Lê Công Lợi

 

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Sep-65

11/6/1969

B52 oanh tạc

Lê Công Tý

33

Trịnh Quang Bản

1951

Mạch Lũng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Dec-69

10/3/1971

 

Mạnh Hùng

34

Đỗ Đức Hùng

1952

Mai Châu

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Sep-71

12/6/1972

Chiến đấu

Đỗ Văn Vân

35

Vương Văn Kha

1949

Mai Châu

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Sep-71

12/6/1972

Chiến đấu

Vương Văn Phiếu

36

Cao Thế Chiển

 

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Mar-67

31/10/1972

gặp tăng địch

Cao Văn Tiến

37

Lê Văn Tuyến

1939

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jan-66

2/3/1973

Bị oanh tạc

Nguyễn Thị Công

38

Vương Văn Duyệt

1945

Ngoại Thảo

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Jun-66

 

 

 

39

Hà Ngọc Giao

1939

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Nov-57

9/3/1969

ốm chết

Hà Quang Cư

40

Đoàn Ngọc Hải

1938

 

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

Oct-68

25/08/1969

ốm chết

Đoàn Văn Hà

41

Nguyễn Cao Lãm

1947

Đại Đồng

Đại Mạch

Đông Anh

Hà Nội

May-65

28/06/1971

Bị mìn

Nguyễn Xuân Nguyên

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)