khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Phiến
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Diễn Lộc – Diễn Châu – Nghệ An Diễ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 2 KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cung cấp danh sách 48 liệt sĩ nguyên quán xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

(29/09/2012 11:04:43 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

STT

Họ tên

Năm sinh

                                  Nguyên quán

 

 

 

Hy sinh

Thân nhận

1

Nguyễn Viết Phòng

1938

Kính Nỗ

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

11/11/1966

Nguyễn Thị Thật

2

Nguyễn Văn Độ

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

3/6/1969

Nguyễn Văn Khoát

3

Đỗ Minh Hợi

1949

Đản Dị

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

1/4/1975

Đỗ Văn Biên

4

Nguyễn Văn Tiện

1955

Nghĩa Lai

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

9/4/1973

Nguyễn Văn Tần

5

Nguyễn Văn Tân

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

19/03/1971

Nguyễn Văn Hồng

6

Lê Quang Quý

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

3/5/1969

Lê Quang Thâu

7

Ngô Văn Quý

1935

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

14/02/1973

Ngô Văn Thuế

8

Đổng Trọng Mậu

1949

Phan Xá

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

25/03/1972

Đổng Trọng Bính

9

Lê Văn Thịnh

1939

Phủ Lỗ

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

15/08/1969

Lê Văn Bích

10

Lê Quang Quý

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

3/5/1969

Lê Quang Thâu

11

Đào Trọng Cự

1943

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

5/5/1969

Đào Trọng Chi

12

Ngô Văn Hoa

1944

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

23/02/1969

Ngô Văn Vịnh

13

Tạ Hữu Đạt

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

26/02/1969

Đặng Thị Vinh

14

Nguyễn Xuân Đính

1940

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

31/01/1969

Nguyễn Thị Chiến

15

Tô Kim Sam

 

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

9/4/1970

Nguyễn Thị Chỉnh

16

Nguyễn Quang Đường

1946

Phan Xa

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

18/04/1969

 

17

Lê Văn Thịnh

1939

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

15/08/1969

Lê Văn Bích

18

Lê Thị Giảm

1930

Cường Nỗ

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

12/3/1974

Lê Văn Thược

19

Vương Văn Minh

1949

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

3/8/1969

Vương Văn Tích

20

Nguyễn Viết Liễn

1943

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

8/4/1970

Nguyễn Văn Ban

21

Vương Văn Minh

1949

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

3/8/1969

Vương Văn Chính

22

Hoàng Anh Tâm

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

4/4/1970

Vương Thị Tĩnh

23

Nguyễn Viết Lâm

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

7/12/1974

Nguyễn Viết Môn

24

Đỗ Duy Tính

1942

Oai Nỗ

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

9/11/1965

Đỗ Duy Dương

25

Nguyễn Viết Thiệu

1944

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

19/12/1968

Nguyễn Viết ý

26

Ngô Văn Biết

1943

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

13/05/1969

Ngô Văn Bay

27

Đặng Thế Chiến

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

8/6/1969

Đặng Thế Mùi

28

Nguyễn Văn Minh

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

12/8/1969

Nguyễn Văn Phú

29

Trần Ngọc Vạn

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

12/8/1969

Trần Ngọc Soan

30

Hoàng Xuân Yển

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

12/8/1969

Hoàng Văn Liêu

31

Trần Mạnh Hùng

1947

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

1/11/1969

Trần Văn Ngoạt

32

Nguyễn Tuấn Lễ

1951

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

28/11/1969

Nguyễn Văn Khoát

33

Nguyễn Văn Khiêm

1949

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

10/12/1969

Nguyễn Văn Túc

34

Nguyễn Văn Trinh

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

25/01/1970

Nguyễn Văn Trình

35

Trần Mạnh Hùng

1947

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

1/11/1969

Trần Văn Ngoạt

36

Hoàng Văn Đắp

1949

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

21/05/1972

Hoàng Văn Tháp

37

Nguyễn Đức Tuấn

1951

Oai Nỗ

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

23/07/1972

Hoàng Thị Chản

38

Nguyễn Văn Minh

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

12/8/1969

Nguyễn Văn Phủ

39

Trần Ngọc Vạn

1950

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

12/8/1969

Trần Ngọc Xoạn

40

Nguyễn Viết Thông

1935

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

20/07/1969

Nguyễn Thị Loan

41

Nguyễn Văn Thiệp

1945

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

1/7/1968

Đặng Thị Đạt

42

Hoàng Văn Đắp

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

21/05/1972

Hoàng Văn Tháp

43

Nguyễn Đức Tuấn

1951

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

6/5/1972

Hoàng Thị Trâm

44

Lê Đức Quyển

1951

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

14/03/1971

Lê Đức Quyền

45

Nguyễn Thạch Quý

1948

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

5/9/1967

Nguyễn Văn Phúc

46

Nguyễn Đắc Cư

1953

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

22/02/1973

Nguyễn Thị Tâm

47

Nguyễn Xuân Kiểm

1951

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

11/3/1975

Nguyễn Xuân Điểm

48

Bùi Quang Hưởng

1952

 

Uy Nỗ

Đông Anh

Hà Nội

2/4/1975

Bùi Quang Biên

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)