khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Cơ
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Sơn Bình Đồ...
Đơn vị: DMT
Hy sinh: Mặt Trận Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cung cấp danh sách 40 liệt sĩ nguyên quán xả Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội

(29/09/2012 08:50:48 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

STT

Họ tên

Năm sinh

                                  Nguyên quán

 

 

 

Hy sinh

Thân nhân

1

Nguyễn Sĩ Cương

1940

Kim Viên

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

8/8/1969

Nguyễn Văn Ký

2

Nguyễn Văn Chi

1940

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

8/4/1970

Nguyễn Văn Điệt

3

Nguyễn Doãn Hai

1951

Đình Trung

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

7/9/1972

Nguyễn Doãn Ru

4

Đoàn Văn Hậu

1945

Xóm Đình

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

28/01/1971

Đoàn Văn Nghĩa

5

Đỗ Thanh Huy

1947

Đường Yên

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

6/9/1969

Đỗ Văn Hín

6

Hoàng Văn Từ

1951

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

21/05/1970

Hoàng Văn Tốn

7

Hoàng Văn Xuyến

1937

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

11/8/1967

Nguyễn Thị Dậu

8

Nguyễn Văn Cẩm

1935

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

6/8/1970

Nguyễn Văn Cảnh

9

Dương Đình Mạnh

1946

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

29/09/1969

Đào Thị Thư

10

Ngô Văn Vũ

 

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

30/08/1967

Ngô Đình Loan

11

Nguyễn Sỹ Tý

1945

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

6/6/1970

Nguyễn Sỹ Bìn

12

Nguyễn Như Bản

1947

Nhãn Tái

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

26/08/1968

Nguyễn Văn Minh

13

Nguyễn Hữu Tự

1940

Nhãn Tái

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

26/08/1968

Nguyễn Cuân Tích

14

Hoàng Văn Liên

1950

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

25/12/1969

Nguyễn Thị Tại

15

Nguyễn Thế Trịnh

1946

Thượng Quy

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

28/04/1972

Nguyễn Thế Chàng

16

Hoàng Văn Bó

1956

Xuân Nộn

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

21/03/1975

Hoàng Văn Tốn

17

Hoàng Văn Từ

1951

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

21/05/1970

Hoàng Văn Tốn

18

Nguyễn Doãn Hai

1950

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

7/9/1972

Nguyễn Doãn Ra

19

Đậu Văn Đào

1949

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

9/5/1967

Đào Thị Bến

20

Nguyễn Đức Dinh

1944

Đương Yên

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

22/11/1967

Dương Thị Thay

21

Nguyễn Doãn Tiệc

1919

Nhạn Tái

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

20/03/1971

Nguyễn Doãn Tục

22

Lê Văn Quảng

1945

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

25/05/1968

Lê Thị Lịch

23

Nguyễn Kim Ngạn

1949

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

26/05/1968

Nguyễn Thị Tường

24

Hoàng Anh Tuấn

1949

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

21/05/1970

Hoàng Văn Nhuân

25

Nguyễn Doãn Hai

1949

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

8/9/1972

Nguyễn Doãn Du

26

Nguyễn Văn Phú

1947

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

23/07/1967

Nguyễn Văn Thân

27

Ngô Văn Nhập

1952

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

1/2/1971

Ngô Văn Thuỷ

28

Hoàng Văn ú

1947

Khâu Giặc

Xuân Nộn

Trà Lý

Cao Bằng

9/5/1970

Hoàng Văn Khí

29

Nguyễn Văn Quả

1943

Xuân Nộn

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

2/2/1968

Nguyễn Văn Phòng (1902)

30

Lê Văn Quảng

1940

Xuân Nôn

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

25/05/1968

Lê Văn Phố (chết)

31

Nguyễn Ngạn

1949

Kim Tiên

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

26/05/1968

Nguyễn Kim Cúc (chết)

32

Đỗ Văn Sùng

1941

Lương Qui

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

16/05/1968

Đỗ Văn Thạch

33

Nguyễn Vĩnh Diện

1936

Kim Tiên

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

7/8/1968

Nguyễn Văn Trên

34

Lê Anh Tuấn

1945

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

23/05/1969

Lê Văn Bưởi

35

Ngô Văn Nhập

1952

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

1/2/1971

Ngô Văn Thuỷ

36

Nguyễn Tiến Diệp

1950

Lương Yên

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

3/4/1972

Nguyễn Thế Yết

37

Nguyễn Hồng Hạnh

1953

Lương Quy

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

11/7/1972

Nguyễn Thế Thỹ

38

Ngô Xuân Thuỷ

 

Đường Nhạn

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

17/03/1971

Nguyễn Thị Gái

39

Nguyễn Văn Giềng

1951

Yên Xuyên

Yên Sở

Thanh Trì

Hà Nội

14/12/1972

Nguyễn Văn Đũn

40

Nguyễn Văn Quỳnh

1950

 

Xuân Nộn

Đông Anh

Hà Nội

4/10/1971

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)