khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Trắc
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Đồng Tiến,Hà Châu,Hà Trung,Thanh Hóa Đ...
Đơn vị: Đại đội 1,tiểu đoàn 6,trung đoàn 812
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cung cấp thông tin về phần mộ của 07 liệt sĩ hy sinh tại Tây Nguyên thuộc F 320 và E 28

(25/09/2012 22:10:10 PM) 07 liệt sĩ này hiện đã được quy tập. Tuy nhiên trên bia mộ còn thiếu thông tin nên Trung tâm cần liên hệ với các gia đình để khớp nối thông tin. Ai là thân nhân của 07 liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ Trung tâm MARIN vào sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hoặc qua số máy 1900571242.

Thông tin về 07 liệt sĩ

STT

Họ tên liệt sĩ

Nguyên quán

Thân nhân

Lưu ý

1

Lê Đình Khánh

Thống Nhất, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

Đã quy tập

2

Lê Phú Thành

Ái Nàng, Đông Hải, Đông Sơn, Thanh Hóa

Lê Thị Chén

Đã quy tập

3

Lê Xuân Hiệp

Xóm Trại, Cẩm La, Yên Hưng, Quảng Ninh

 

Đã quy tập

4

Nguyễn Văn Sáng

Lang Mạ, Bảo Cường, Định Hóa, Bắc Thái

Nguyễn Văn Lưu

Đã quy tập

5

Đào Hữu Thông

Bái Khê, Tân Tiến, Văn Giang, Hải Hưng

Nguyễn Thị Kê

Đã quy tập

6

Lê Trọng Quế

Xuân Hùng, Hưng Lộc, Hưng Nguyên, Nghệ An

Hoàng Thị Diên

Đã quy tập

7

Đỗ Đức Ngữ

Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Đỗ Đức Kiên

Đã quy tập

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)