khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ninh Chấn Y
Ngày sinh:
Quê quán: 0 ...
Đơn vị:
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ thuộc trung đoàn 16 hy sinh năm 1967

(13/09/2012 09:55:14 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

Nguyễn Tiến Niềm

1934

Kỳ Hải

Kỳ Anh

Hà Tĩnh

Jul-50

21/03/1967

Nguyễn Hữu Quang

1945

Kỳ Giang

Kỳ Anh

Hà Tĩnh

Apr-63

21/03/1967

Nguyễn Thanh Hà

1943

Đông Sơn

Đô Lương

Nghệ An

Sep-62

21/03/1967

Nguyễn Đình Xuân

1942

Trà Phú

Hương Sơn

Hà Tĩnh

Apr-63

21/03/1967

Nguyễn Trọng Tiêu

1930

Phúc Thịnh

Đông Anh

Hà Nội

1951

21/03/1967

Lê Khả Dĩnh

1939

Vĩnh Hoằng

Hoằng Hoá

Thanh Hoá

Apr-62

21/03/1967

Đinh Tiến Thìn

1929

Hợp Hoá

Tuyên Hoá

Quảng Bình

Apr-50

21/03/1967

Hà Trọng Viên

1937

Minh Châu

Nông Cống

Thanh Hoá

Apr-62

21/03/1967

Nguyễn Tiến Dần

1942

An Ninh

Kinh Môn

Hải Dương

Apr-62

21/03/1967

Lê Văn Lào

1938

Thuỷ Đường

Thuỷ Nguyên

Hải Phòng

1953

21/03/1967

Phạm Đình Duyệt

1943

Sơn Mai

Hương Sơn

Hà Tĩnh

Apr-63

21/03/1967

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)