khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chương
Ngày sinh: 01/1948
Quê quán: xã Hiền Lương, huyện Sông Thao, tỉnh V...
Đơn vị: Thuộc Đội 24 Đặc Công, Trung đoàn 866
Hy sinh: Bản Na Hung, thuộc huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 07 liệt sĩ thuộc D18, F 320 hy sinh ngày 26/07/1972

(30/08/2012 15:08:51 PM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

Phạm Thời

1953

Dương Cước

Hồng Thái

Kiến Xương

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52 khi làm nhiệm vụ

Dbộ, d18, f320

Nguyễn Thế Truyền

1954

Tả Phụ

Hồng Thái

Kiến Xương

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52

Dbộ, d18, f320

Trần Văn Đam

1954

Phù Cốc

Nam Bình

Kiến Xương

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52

Dbộ, d18, f320

Vũ Quyên

1954

Tả Phụ

Hồng Thái

Kiến Xương

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52

Dbộ, d18, f320

Trần Văn Chung

1954

Khả Cửu

Hồng Tiến

Kiến Xương

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52

Dbộ, d18, f320

Đỗ Đức Tính

1954

Điện Biên

Bình Thanh

Kiến Xương

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52

C1, d18, f320

Đỗ Hữu Bằng

1954

Tam Lộng

Thuỵ Hưng

Thái Thuỵ

Thái Bình

26/07/1972

Bị B52

C2, d18, f320

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)