khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: NguyỄn VĂn LiÊn
Ngày sinh: 19/5/1950
Quê quán: Hà Nội Nguyên Lý - Lý Nhân Hà Nam ...
Đơn vị: Tiểu đoàn 490KN
Hy sinh: Xuyên Trà - Duy Xuyên - Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 08 liệt sĩ hy sinh năm 1972

(09/08/2012 06:04:03 AM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin về liệt sĩ - MARIN (phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng của Trung tâm 1900 571242

 

Lê Văn Cảnh

1952

Liêm Lý

Phù Lỗ

Kim Anh

Vĩnh Phú

Dec-70

19/06/1972

C11, d3, e39, f968, Đoàn 559

Nguyễn Văn Trường

1949

Đàm Nội

Tiên Châu

Yên Lãng

Vĩnh Phú

Dec-70

19/06/1972

C11, d3, e39, f968, Đoàn 559

Trần Văn Nha

1942

Tổng Khê

Cẩm Khê

Cẩm Khê

Vĩnh Phú

Feb-64

17/06/1972

C11, d9, e39, f968, Đoàn 559

Nguyễn Văn Toản

1950

Yên Bài

Tự Lập

Yên Lãng

Vĩnh Phú

Dec-70

17/06/1972

C11, d9, e39, f968, Đoàn 559

Phan Xuân Sử

1950

 

Hồng Đa

Tam Nông

Vĩnh Phú

Dec-69

24/10/1972

C11, d9, e39, f968, Đoàn 559

Nguyễn Xuân Thịnh

1950

 

Ninh Dân

Thanh Ba

Vĩnh Phú

Dec-69

30/07/1972

C2, d7, e39, f968, Đoàn 559

Quách Xuân Diện

1948

 

Đức Hoà

Đa Phúc

Vĩnh Phú

Dec-67

1/1/1972

D9, e39, f968, Đoàn 559

Nguyễn Văn Cậy

1951

 

Thanh Lâm

Yên Lãng

Vĩnh Phú

Dec-70

17/06/1972

C11, d9, e39, f968, Đoàn 559

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)