khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Sơn
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Xã Thành Kim-Huyện Thạch Thành- Tỉnh Than...
Đơn vị: E320
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của các liệt sĩ hy sinh năm 1966 - 1967 tại Phước Long (trang 4)

(20/07/2012 14:18:33 PM) Thông tin chi tiết về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh xin vui lòng liên hệ với Trung tâm sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 ( phòng 401, nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ tên ls

Năm sinh

huyện

tỉnh

Ngày hy sinh

Đơn vị

61

Nguyễn Văn Thìn

1947

Ngọc Sơn

Tứ Kỳ

Hải Hưng

17/09/1966

C15

62

Trần Văn Thai

1942

Hồng Thái

 

Hải Hưng

12/10/1966

C3, d1

63

Phạm Xuân Trường

1939

Cổ Bi

Bình Giang

Hải Hưng

30/07/1966

D3

64

Phan Văn Mông

1933

An Thanh

Tứ Kỳ

Hải Hưng

4/9/1966

C15, d3

65

Phạm Văn Sự

1947

Lê Bình

Thanh Miện

Hải Dương

7/10/1966

C2, k1

66

Vũ Đình Động

1941

Nghĩa An

Ninh Giang

Hải Hưng

13/06/1966

C12, d3

67

Vũ Đình Động

1941

Nghĩa An

Ninh Giang

Hải Hưng

13/06/1966

C12, d3

68

Nguyễn Văn Đoàn

1947

Cộng Lạc

Tứ Kỳ

Hải Hưng

11/10/1966

C3, d1

69

Đặng Văn Điềm

1942

Quang Khải

Tứ Kỳ

Hải Hưng

8/10/1966

C22, 14

70

Nguyễn Đức Đạo

1946

Lam Sơn

Thanh Miện

Hải Dương

23/09/1966

D bộ d3

71

Nguyễn Hữu Khơi

1945

Minh Đức

Tứ Kỳ

Hải Hưng

9/9/1966

C12, d3

72

Nguyễn Ngọc Lũng

1948

Phương Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Hưng

8/8/1966

C3, k1

73

Nguyễn Hữu Lâm

1940

Long Xuyên

Bình Giang

Hải Hưng

25/05/1966

D3

74

Phạm Kinh Chả

1935

Hồng Phúc

Ninh Giang

Hải Hưng

8/10/1966

C3

75

Lưu Đức Can

1947

Tân Quang

Ninh Giang

Hải Hưng

23/09/1966

D bộ d3

76

Nguyễn Huy Toàn

1945

Tập Đoàn

Phù Ninh

Vĩnh Phú

8/10/1966

C1, k1, e141, f7, QK7

77

Trần Minh Đạo

1943

Nghĩa Lâu

Nghĩa Hưng

Nam Hà

18/09/1966

C22

78

Vũ Viết Sông

1947

Nghĩa Lộc

Nghĩa Hưng

Nam Hà

16/07/1966

C2, D1, E14

79

Nguyễn Văn Túc

 

 

Ninh Giang

Hải Hưng

21/04/1966

C3, D605, Q16

80

Lê Hữu Đỏ

1945

Đại Đồng

Vĩnh Tường

Vĩnh Phú

1/10/1966

C7, d2, e141, f7, QK7

 

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)