khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Văn Hiến
Ngày sinh: 10/10/1932
Quê quán: Thạch Lưu_Thạch Hà_Hà Tĩnh...
Đơn vị: KN
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 20 liệt sĩ hy sinh ngày 07/04/1968 thuộc trung đoàn 66

(15/06/2012 15:57:40 PM) Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ tên ls

Năm sinh

huyện

tỉnh

Ngày hy sinh

Đơn vị

1

Phạm Công Canh

 

Yên Tiến

ý Yên

Nam Hà

7/4/1968

C2, D7, E66

2

Hà Văn Mễ

 

Yên Tâm

ý Yên

Nam Hà

7/4/1968

C2, D7, E66

3

Đàm Tuấn Phúc

 

Phòng Hưng

Khoái Châu

Hưng Yên

7/4/1968

C2, D7, E66

4

Đỗ Văn Hưng

 

Đông Kinh

Khoái Châu

Hưng Yên

7/4/1968

C2, D7, E66

5

Nguyễn Văn Hiển

 

Đông Kinh

Khoái Châu

Hưng Yên

7/4/1968

C2, D7, E66

6

Nguyễn Khắc ấn

1946

Ngô Quyền

Tiên Lữ

Hưng Yên

7/4/1968

C2, D7, E66

7

Nguyễn Văn Tăng

 

Tư Dân

Khoái Châu

Hưng Yên

7/4/1968

C2, D7, E66

8

Nguyễn Văn Tiến

 

Định Bình

Khoái Châu

Hưng Yên

7/4/1968

C2, D7, E66

9

Lê Văn Loan

1950

Xuân Minh

Thọ Xuân

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

10

Đỗ Văn Sơn

 

Xuân Tiến

Thọ Xuân

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

11

Trịnh Đình Tin

 

Định Hải

Yên Định

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

12

Trần Văn Nhiễu

 

Định Hải

Yên Định

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

13

Vi Văn Khoang

 

Điền Quang

Bá Thước

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

14

Quách Vĩnh Phúc

 

Thành Tâm

Thạch Thành

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

15

Quách Văn Miêng

 

Thành Công

Thạch Thành

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

16

Mai Văn Hà

 

Xuân Minh

Thọ Xuân

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

17

Nguyễn Văn Te

1946

 

 

 

7/4/1968

C2, D7, E66

18

Trịnh Văn Cọc

 

Định Tiến

Yên Định

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

19

Lê Văn Quang

 

Định Thành

Yên Định

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

20

Lê Duy Quỳnh

 

Quảng Bình

Quảng Xương

Thanh Hoá

7/4/1968

C2, D7, E66

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)