khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Văn Thảo
Ngày sinh: 1944
Quê quán: Phượng Nghĩa - Phụng Châu – Chương...
Đơn vị: Đại đội 8 - tiểu đoàn 8 – trung �
Hy sinh: Hy sinh tại mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của 06 liệt sĩ thuộc trung đoàn 33 hy sinh năm 1969

(02/05/2012 08:07:44 AM) Hiện nay, Trung tâm đang khớp nối thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh thuộc trung đoàn 33, có tọa độ chôn cất ban đầu. Vì vậy chúng tôi rất cần thông tin trên giấy báo tử của liệt sĩ do gia đình cung cấp. Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm vào sáng thứ 3, thứ 5,thứ 7 hoặc qua đường dây tư vấn 1900 571242.

 

STT

Họ tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày hy sinh

Thân nhân

Chức vụ

1

Bùi Thanh Khê

1950

Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Hưng

D7, E33

27/05/1969

Nguyễn Thị Trinh

Trung úy, tiểu đội phó

2

Phạm Văn Thi

1942

Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Hưng

D7, E33

27/05/1969

Lê Thị Lĩnh

Trung đội trưởng

3

Bùi Văn Đỗ

1950

Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Hưng

D7, E33

6/6/1969

 

Hạ sĩ

4

Đào Bạch Kim

1944

Cự Khê, Thanh Oai, Hà Tây

E 33

9/6/1969

Đào Bạch Đàn

Trung đội trưởng

5

Vũ Công Chiến

1935

Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

E 33

6/6/1969

Vũ Công Tải

Trung đội phó

6

Phí Văn Phê

1950

Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình

E 33

08/06/1969

Phí  Văn Phái

Chiến sĩ

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)