khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thanh
Ngày sinh: 1951
Quê quán: Mỹ lộc - Thanh Lâm - Yên Lãng - Vĩnh Phú...
Đơn vị: Đặc công thủy
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, quê Hải Hưng

(30/03/2012 05:59:39 AM) Ai là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, nguyên quán Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên xin vui lòng liên hệ với Trung tâm.

Ai là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện, nguyên quán Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên xin vui lòng liên hệ với Trung tâm.

Theo thông tin trên bia mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyện sinh năm 1932, nhập ngũ tháng 07/1953, tái ngũ tháng 1/1963.

Liệt sĩ chiến đấu tại địa bàn nước bạn Lào và hy sinh ngày 23/10/1969

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)