khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Duy Hải
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Xã Châu Sơn- Kim Bảng- Hà Nam Ninh ( Hà Na...
Đơn vị: Tiểu đoàn 18 trung đoàn 38 sư đoàn 2 quân khu 5
Hy sinh: Dãy núi Châu Sơn Huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

(25/03/2012 13:44:21 PM) Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

 

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

Thân nhân

1

Đỗ Văn Khánh

 

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

e1/f9

1/1/1968

Đỗ Văn Cảnh

2

Đỗ Như Cành

1952

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c4d4e141f2

4/6/1972

 

3

Lê Chí Khương

1950

Thọ Bình

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c3d12f2

5/26/1972

 

4

Nguyễn Tiến Mạnh

1942

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

BHC e21f2

10/15/1970

 

5

Đặng Quang Minh

1952

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c17e1f2

2/23/1971

 

6

Bùi Anh Thao

1940

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c12d9e31f2

6/10/1969

 

7

Đỗ Văn Thụy

1950

Nghĩa Trai

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c2d12f2

12/27/1971

 

8

Lê Duy Vinh

 

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

d12f2

00/6/1970

 

9

Cao Xuân Vĩnh

 

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c1d12f2

6/5/1970

 

10

Nguyễn Hữu ứng

1950

Bình Chương

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

Cthu mua f2

11/26/1973

 

11

Cao Văn Dũng

1953

Ngọc Loan

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

F 325

10/8/1972

Cao Văn Đa

12

Đào Xuân Ba

1953

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c12.d9

28/01/1974

 

13

Đào Xuân BA

1953

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c12.d9.e16

28/01/1974

 

14

Đỗ Quang Thắng

1950

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c20.e16

10/10/1970

 

15

Đỗ Văn Nguộn

1943

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

e174

12/05/1969

 

16

Đỗ Quang Thắng

1950

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

c20.e16

10/10/1970

 

17

Phùng Sỹ Khoa

1941

 

tân Quang

Văn lâm

Hải Hưng

C2, D7, E 20, TNB

15/09/1971

Lê Thị Phòng

18

Lưu Văn Uông

1940

 

tân Quang

Văn lâm

Hải Hưng

F 9

19/09/1968

Trần Thị Quý

19

Phùng Viết Tý

 

Ngọc Đà

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

E 24

4/6/1968

Nguyễn Thị Biên

20

Nguyễn Văn Phúc

1953

 

Tân Quang

Văn Lâm

Hải Hưng

E 12, F3

30/03/1975

Nguyễn Văn Thịnh

 

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)