khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đình Long
Ngày sinh: 1952
Quê quán: xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Thái Nguy...
Đơn vị: Tiểu đoàn 27, sư đoàn 305 đặc công
Hy sinh: mặt trận Long Chẹn, Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

(19/03/2012 06:25:35 AM) Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

 

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

Thân nhân

1

Nguyễn Công Biên

 

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

e2/f9

4/9/1972

 

2

Nguyễn Đình Quýnh

 

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

e2/f9

10/5/1974

 

3

Trần Văn Hấn

1950

Chà Bồ

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

F 325

3/3/1968

Trần Văn Hòa

4

Nguyễn Văn Lĩnh

1936

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

d3e36MT4

5/27/1968

 

5

Nguyễn Văn Ngọ

1945

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

dbộ d6e141f2

5/14/1973

 

6

Trần Tất Diễn

 

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

d25

30/02/1975

 

7

Bùi Xuân Yến

1933

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

d1

10/09/1969

 

8

Đoàn Dang Khanh

1950

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

d4.e174

02/02/1973

Cha: Đoàn Danh Lãng

9

Trần Văn Quý

1949

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

c2.d25

05/04/1975

Cha: Trần Văn Nham

10

Trần Tất Diễn

1935

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

c3.d25

30/06/1975

Vợ: Dương Thị Liên

11

Mai Thanh Ao

1950

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

c22.e16

23/09/1969

Cha: Mai Đăng Khao

12

Mai Văn Mạnh

1955

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

c8.d2.e4

09/02/1979

Cha: Mai Văn Đo

13

Đoàn Hữu Yến

1938

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

D 174, E 113

15/01/1975

Trần Thị Thu

14

Cao Văn Lợi

1950

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

E33

12/5/1970

Cao Văn Nhuần

15

Phạm Văn Năm

1947

Phù Văn

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

E 102, F 308

2/7/1972

Phạm Văn Túc

 

Phạm Văn Xuyên

 

 

Thôn Phú Mãn

 

 

 

 

 

16

Mai Quang Triển

1938

Ba Đông

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

E 40

11/2/1972

Mai Quang Thiều

17

Bùi Văn Hoa

1946

Ba Đông

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

QK5

2/8/1969

Mai Thị Phớm

18

Đoàn Danh Chiêu

1937

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

BTL công binh

4/10/1966

Đoàn Thanh Lẫm

19

Bùi Văn Quý

1945

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

F5

11/8/1972

Bùi Thị Sắm

20

Nguyễn Công Việt

1946

 

Phan Sào Nam

Phù Cừ

Hải Hưng

F9

5/4/1972

Nguyễn Công Vệ

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)