khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Đông hòa-Đông sơn-Thanh Hóa Đông hòa-Đ...
Đơn vị: BT'_C18_F320
Hy sinh: Mặt trân phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách liệt sĩ nguyên quán xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hải Hưng (cũ) cần tìm thân nhân

(08/03/2012 06:29:07 AM) Để biết thông tin về nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của liệt sĩ, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN: phòng 401, nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy), Thanh Xuân, Hà Nội (sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7) hoặc qua đường dây nóng: 1900 571242.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

 

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

Thân nhân

1

Nguyễn Văn Hiền

1950

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

c10d6e141f2

4/20/1972

 

2

Bùi Công Uẩn

1948

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

F 304

30/04/1972

 

3

Nguyễn Văn Khiêm

 

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e1/f9

24/3/1969

 

4

Lê Văn Đài

 

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e2/f9

15/5/1970

 

5

Lê Văn Tráng

 

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e2/f9

18/11/1974

 

6

Nguyễn Văn Khiêm

 

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e1/f9

24/3/1969

 

7

Đặng Trọng Cừ

 

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

c10/d5/f7

18/10/1971

 

8

Phan Văn Cờ

1952

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

d1.e1, F5

28/02/1971

Phạm Văn Chín

9

Trần Xuân Trịnh

1933

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

d24, F5

07/01/1970

Vợ: Tạ Thị Gái

10

Nguyễn Công Hoan

1946

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

 

16/02/1969

Mẹ: Nguyễn Thị hân

11

Nguyễn Văn Hùng

1948

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e5

10/01/1969

Cha: Nguyễn Văn An

12

Nguyễn Văn Bốn

1939

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

z32

31/10/1969

Cha: Nguyễn Văn Huy

13

Nguyễn CÔng Hoan

1946

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

c97

16/02/1969

Mẹ: Nguyễn Thị Hân

14

Trần Văn Hạnh

1955

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

c15.e1

11/04/1975

Cha: Trần Văn Đức

15

Đặng Văn Tạo

1955

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

c7.d5.e2

24/04/1975

Cha: Đặng Văn Xan

16

Lê Thanh Huyền

 

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

d24

06/07/1972

Cha: Lê Văn Nghịch

17

Lê Văn Bảy

1952

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

d2

14/04/1975

Mẹ: Doãn Thị Cúc

18

Nguyễn Đình Na

1947

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

d27

14/05/1970

Nguyễn Văn Cẩm

19

Phạm Văn Cờ

1952

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e5

22/02/1971

Phạm Văn Chén

20

Nguyễn Văn Lùn

1950

 

Nguyên Hòa

Phù Cừ

Hải Hưng

e5B

27/03/1971

Đặng Văn mân

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)