khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đinh Ngọc Miên
Ngày sinh: 1948
Quê quán: xã Liêm Hải - Huyện Nam Ninh- Tỉnh Hà Na...
Đơn vị: P2
Hy sinh: Mặt trận Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1227 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long, tỉnh Bình Phước (trang 45)

(31/10/2011 08:04:10 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

901

Đổ Văn Toàn

1945

 

 

 

 

 

6/29/1972

NTLS Bình Long

902

Trần Văn Hiệp

1940

 

Vũ Từ

Thành Hưng

Phú Thọ

 

6/21/1965

NTLS Bình Long

903

Đào Sỹ Hiệp

1950

 

Dũng Liệt

Yên Phong

 

 

4/4/1972

NTLS Bình Long

904

Hà Văn Hương

1948

 

Thiên Phủ

Quan Hóa

Thanh Hóa

 

4/16/1972

NTLS Bình Long

905

Nguyễn Văn Hiệu

1953

 

Nông Sơn

Anh Sơn

Nghệ Tĩnh

 

4/7/1972

NTLS Bình Long

906

Lê Tiến Hoàn

1950

 

Xuân Châu

Thọ Xuân

Thanh Hóa

 

4/6/1972

NTLS Bình Long

907

Lê Văn Hai

 

 

 

 

 

 

09/1971

NTLS Bình Long

908

Nguyễn Đình Hồng

1951

 

Dương Côi

Hoài Đức

 

 

4/5/1974

NTLS Bình Long

909

Vũ Văn Hạnh

1958

 

Thanh An

Bình Long

Sông Bé

 

6/10/1978

NTLS Bình Long

910

Đinh Văn Hợi

1952

 

Xuân Sơn

Thọ Xuân

Thanh Hóa

 

4/19/1972

NTLS Bình Long

911

Đinh Viết Hương

1940

 

 

Bình Long

Sông Bé

 

4/20/1972

NTLS Bình Long

912

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

Thanh Bình

Bình Long

Sông Bé

 

2/4/1972

NTLS Bình Long

913

Nguyễn Văn Hợi

1952

 

Xuân Sơn

Thọ Xuân

Thanh Hóa

 

4/19/1972

NTLS Bình Long

914

Nguyễn Văn Thiệu

1945

 

Tân Cương

Cẩm Giàng

Hải Hưng

 

4/5/1974

NTLS Bình Long

915

Vũ Văn Hiếu

1954

 

Đông Hưng

Đông Xương

Thái Bình

 

3/27/1975

NTLS Bình Long

916

Dương Văn Hơn

 

 

 

Bình Long

Sông Bé

 

11/25/1986

NTLS Bình Long

917

Phạm Văn Lưu

 

 

 

 

 

Sư 7- QĐ5

12/21/1972

NTLS Bình Long

918

Nguyễn Văn Sữu

1949

 

Kỳ Thanh

Kỳ Anh

Nghệ Tĩnh

 

4/16/1972

NTLS Bình Long

919

Nguyễn Văn Xỉnh

1936

 

An Lộc

Bình Long

Sông Bé

VT Huyện Bến Cát

3/3/1971

NTLS Bình Long

920

Trần Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

10/1973

NTLS Bình Long

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh Bình Phước)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)