khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phan Văn Thường
Ngày sinh: 1951
Quê quán: xã Quỳnh Bá - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh N...
Đơn vị: Đoàn 207-KB
Hy sinh:

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 44)

(26/10/2011 06:51:17 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

881

Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

 

 

E30 F4

5/13/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

882

Nguyễn Văn Mi

 

 

 

 

 

D công binh F330

4/16/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

883

Đỗ Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

884

Nguyễn Văn Công

 

 

 

Đống Đa

Hà Nội

C5 D5 E2 F330

2/25/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

885

Phạm Văn Thạch

 

 

 

 

 

C21 D4 E9 F339

1/19/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

886

Nguyễn Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

E25 Công binh QK9

 

NTLS Dốc Bà Đắc

887

Phạm Văn Tuất

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

888

Phạm Công Nhượng

 

 

 

 

 

C10 D9 E6 F320

4/9/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

889

Kiều Đình Dương

 

 

 

Đức Thọ

Hà Tĩnh

TS Đ E3 F330

6/10/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

890

Trần Văn Chắt

 

 

 

 

 

C2 D2 E1 F330

7/27/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

891

Phạm Bá Tưởng

 

 

 

 

 

E8 F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

892

Lê Văn Mo

 

 

 

 

 

C5 D5 E9 F339

1/15/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

893

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

894

Nguyễn Tấn Phong

 

 

 

Gia Lâm

Hà Nội

D1 E1 F330

1/24/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

895

Nguyễn Văn Thư

 

 

 

Hoằng Hóa

Thanh Hóa

C1 D7 E3 F330

3/31/1982

NTLS Dốc Bà Đắc

896

Đỗ Túy Tuệ

 

 

 

Thanh Liêm

Hà Nam Ninh

D8 E9 F339

1/10/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

897

Tô Văn Bán

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

898

Lý Văn Thiệt

 

 

 

 

 

C14 D64 F320

 

NTLS Dốc Bà Đắc

899

Lê Văn Ninh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

900

Lâm Văn Đức

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà ĐắcÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)