khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Hạnh
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An ...
Đơn vị: C18, E171
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 3044 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang (trang 40)

(18/10/2011 09:18:20 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Bà Đắc và các NTLS trong tỉnh An Giang xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

801

Đinh Văn Phòng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

802

Phạm Thanh Bình

 

 

 

Hải Hậu

Hà Nam Ninh

D220 E14

6/9/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

803

Nguyễn Văn Bé

 

 

 

Trà Ôn

Cửu Long

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

804

Vũ Ngọc Hải

 

 

 

Nam Định

Hà Nam Ninh

C10 D222 E14

9/13/1980

NTLS Dốc Bà Đắc

805

Vũ Đình Mai

 

 

 

 

 

C11 D218

 

NTLS Dốc Bà Đắc

806

Lai Văn Sinh

 

 

 

 

 

C2 D4 E3 F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

807

Nguyễn Xuân Phú

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

808

Đặng Tiến Quân

 

 

 

 

 

F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

809

Phạm Văn Chinh

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

810

Nguyễn Văn Tứ

 

 

 

 

 

E9 F339

3/4/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

811

Phạm Văn Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

812

Nguyễn Văn Nghị

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

813

Đỗ Thành Công

 

 

 

 

 

C3 D8 E3 F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

814

Nguyễn Văn Dũng

 

 

 

 

 

E25 CB

 

NTLS Dốc Bà Đắc

815

Trần Văn Hiền

 

 

 

Chợ Mới

An Giang

D11 F339

7/4/1983

NTLS Dốc Bà Đắc

816

Đinh Công Kiểm

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

817

Nguyễn Tuấn Bình

 

 

 

 

 

E20 F4

2/1/1979

NTLS Dốc Bà Đắc

818

Phạm Kiểm

 

 

 

 

 

D2 E8 F330

 

NTLS Dốc Bà Đắc

819

Đoàn Quang Lượng

 

 

 

 

 

 

 

NTLS Dốc Bà Đắc

820

Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

F339

 

NTLS Dốc Bà Đắc

Trung tâm MARIN (CTV tỉnh An Giang)Ý kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)