khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trương Đăng Thế
Ngày sinh: 05/10/1950
Quê quán: Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thá...
Đơn vị: ĐẠI ĐỘI 2, TIỂU ĐOÀN 20, ĐOÀN 305 BỘ TƯ LỆNH ĐẶC CÔNG
Hy sinh: Mặt trận phía Tây

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cần tìm thân nhân của liệt sĩ hy sinh khoảng 1953 thuộc trung đoàn 42 tại đồn La Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng

(31/05/2014 07:39:58 AM) Hiện nay, Trung tâm đang cần tìm thân nhân của liệt sĩ với một số thông tin như sau:

Liệt sĩ thuộc trung đoàn 42

Nơi hy sinh: đồn La Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng

Trên giấy báo tử có thể ghi, trường hợp hy sinh là:vì giặc bắn rát nên không lấy được xác

Thời gian hy sinh: khoảng ngày 20/04/1953.

Ai biết thông tin xin vui lòng liên hệ Trung tâm MARIN (0987 344 474)

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)