khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Dương Công Phước
Ngày sinh:
Quê quán: Xã Thạch Hương - huyện Thạch Hà - tĩn...
Đơn vị: D9 - E18 - F3
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Cần tìm thân nhân của liệt sĩ hy sinh khoảng 1953 thuộc trung đoàn 42 tại đồn La Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng

(31/05/2014 07:39:58 AM) Hiện nay, Trung tâm đang cần tìm thân nhân của liệt sĩ với một số thông tin như sau:

Liệt sĩ thuộc trung đoàn 42

Nơi hy sinh: đồn La Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng

Trên giấy báo tử có thể ghi, trường hợp hy sinh là:vì giặc bắn rát nên không lấy được xác

Thời gian hy sinh: khoảng ngày 20/04/1953.

Ai biết thông tin xin vui lòng liên hệ Trung tâm MARIN (0987 344 474)

Trung tâm MARIN



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)