khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Văn Loan
Ngày sinh: 01/12/1942
Quê quán: thôn Tiểu Quan - xã Phùng Hưng - huyện Ch...
Đơn vị: Sư đoàn 312
Hy sinh: Cánh đồng Chum Quảng - Lào

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm liệt sĩ:
(Nhập họ, tên cần tìm)
Xem theo:
STT
Ảnh
Danh sách tìm kiếm
Ngày đăng
57092 £ Đoàn Văn Hoàn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Văn Luật 26/12/2013
57091 £ Nguyễn Đức Mạnh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Tiếp 26/12/2013
57090 £ Lê Thị Thúy Trang nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Xuân Bảng(Bí danh: không) 26/12/2013
57088 £ Tống Hoàng Thư nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thái Hoà 21/12/2013
57087 £ Nông Thị Hiền nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nông Văn Kinh 21/12/2013
57085 £ Nguyễn Văn Hào nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thiên Hân 21/12/2013
57084 £ Nguyễn Văn Hướng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hinh(Bí danh: Không) 21/12/2013
57083 £ Trần Chỉ Hùng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Chỉ Chiến 21/12/2013
57082 £ Phùng Văn Hưng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phùng Văn Khánh(Bí danh: không) 13/12/2013
57080 £ Vũ Văn Thắng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Hữu Báu(Bí danh: trung đội trưởng) 21/12/2013
57077 £ Lê Duy Nguyện nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Duy Siêu(Bí danh: không) 21/12/2013
57075 £ Hồ Đức Sơn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Chi 21/12/2013
57074 £ Dương Thị Bích Hường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm(Bí danh: không) 21/12/2013
57073 £ Nguyễn Thị Kim Thanh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Tử Sơn 21/12/2013
57072 £ Nguyễn Doãn Oai nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Doãn Dựng 21/12/2013
57067 £ Trịnh Hoài Sơn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trịnh Văn Liễn 21/12/2013
57066 £ Lê Thu Hạnh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Kiệm 21/12/2013
57065 £ Trần Văn Cường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Thịnh 21/12/2013
57064 £ Nguyễn Văn Hào nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thiên Hân 21/12/2013
57063 £ Nguyễn Thị Thùy Linh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Chí Tiến(Bí danh: Không) 21/12/2013
57062 £ Phạm Trung Kiên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ LÊ Gia NgỮ(Bí danh: không) 21/12/2013
57061 £ Nguyễn Thanh điệp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Phương Loan(Bí danh: không) 21/12/2013
57059 £ Nguyễn Hồng Dân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Lan 21/12/2013
57058 £ Phạm Thanh Hải nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Huỳnh 21/12/2013
57057 £ Trịnh Thượng Hưng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trịnh Đình Sáo 21/12/2013
57056 £ Nguyễn Hữu Cương nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàn 21/12/2013
57054 £ Trần Thi Thơm nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Miền 21/12/2013
57053 £ Trần Minh Tiến nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Luận 21/12/2013
57052 £ Hoàng Đức Thịnh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Ba 21/12/2013
57051 £ Hoàng Đức Thịnh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Ba 21/12/2013
57050 £ Hoàng Đức Thịnh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Ba 21/12/2013
57048 £ Trần Thế Tuyên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Xuân Lực (trần Văn Lực) 21/12/2013
57047 £ Lê Đình Quyết nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Đình Thưởng (Bí danh: không) 21/12/2013
57046 £ Vũ Mạnh Tuyển nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Văn Hanh 21/12/2013
57045 £ Bùi Thái Anh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Xuân Chúc 21/12/2013
57044 £ Trần Ngọc Bình nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Châu 21/12/2013
57043 £ Lê Quang Hiệp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Quang Hiển 21/12/2013
57042 £ Nguyễn Văn Tụ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tự(Bí danh: Không) 21/12/2013
57038 £ Nguyễn Thị Loan nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quy Thịnh (Bí danh: Không) 21/12/2013
57037 £ Trần Tuấn Anh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Ngọc Sinh 21/12/2013
57035 £ Nguyễn Đình Quý nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Ước(Bí danh: Không) 21/12/2013
57033 £ Nguyễn Xuân Hưng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng 21/12/2013
57031 £ Nguyễn Hoàng Thành nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Hoạt 21/12/2013
57030 £ Nguyễn Thị Loan nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thành Minh 25/11/2013
57028 £ Phạm Ngọc Sáng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Long (Bí danh: không) 23/11/2013
57025 £ Đoàn Cường Tráng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đoàn Ngọc Dũng(Bí danh: Không) 25/11/2013
57024 £ Nguyễn Tuấn Anh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Giang Trường Thanh. 25/11/2013
57023 £ Nguyễn Văn Tường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đệ 25/11/2013
57022 £ Nguyễn Thị Mai Hiên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiền(Bí danh: không) 25/11/2013
57021 £ Nguyễn Thị Thanh Mai nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Chu Văn Cừ 25/11/2013
57020 £ BÙi ThỊ HÀ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ BÙi ĐỨc HẠng 25/11/2013
57019 £ Vũ Hồng Phú nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Đình Châm (trâm)(Bí danh: Không) 25/11/2013
57018 £ Nguyễn Văn Hoà nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Khải(Bí danh: không) 25/11/2013
57017 £ Nguyễn Trung Kiên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Ngô Mạnh Thắng 25/11/2013
57015 £ Đào Văn Thùy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đào Văn Hùng 25/11/2013
57014 £ Nguyenvanhoi050460 nhắn tìm phần mộ liệt sĩ NguyỄn Minh HÙng(Bí danh: BỐN Á) 25/11/2013
57013 £ Trần Tiến Ngọc nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Hiền 25/11/2013
57012 £ Đoàn Đắc Phú nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đoàn Đắc Dựng 25/11/2013
57008 £ Nguyễn Huy Chung nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhơn 25/11/2013
57003 £ Kiều Trọng Bình nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Quốc Lương 25/11/2013