khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Trọng Thành(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1951
Quê quán: minh thọ nông cống thanh hóa minh thọ nô...
Đơn vị: 17.KB (C17 Quân khu 7)
Hy sinh: hớn quản - bình phước (mặt trận phía nam)

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm liệt sĩ:
(Nhập họ, tên cần tìm)
Xem theo:
STT
Ảnh
Danh sách tìm kiếm
Ngày đăng
57337 £ Lê Thị Hoa nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Quốc Hội 19/04/2014
57328 £ Phạm Thị Huệ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Quốc Tuấn 21/05/2014
57326 £ Lê Quang Chiến nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Hiến 21/05/2014
57324 £ Nguyễn Đình Quyết nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Công Thành 21/05/2014
57321 £ Nguyễn Huy Ngân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Huy Thọ 22/05/2014
57320 £ Phạn Văn Huân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn My 22/05/2014
57319 £ Lương Thế Hợp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lương Chí Long 22/05/2014
57315 £ Đặng Phúc Việt nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Võ Bình 22/05/2014
57309 £ Hoàng Văn Song nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Thiều 22/05/2014
57306 £ Trần Thị Xinh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Quang Đạo 22/05/2014
57283 £ Nguyễn Duy Tuấn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn 22/05/2014
57282 £ Nguyễn Văn Hưng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh 22/05/2014
57280 £ Nguyễn Thế Toàn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thế Tiêu 22/05/2014
57279 £ Phan Văn Ty nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phan Thanh Hải 22/05/2014
57277 £ Đặng Văn Thân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vi Văn Độ 22/05/2014
57276 £ Trần Đình Thọ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Ngọc Điệp 22/05/2014
57275 £ Phạm Ngọc Tuấn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Ngọc Đề 22/05/2014
57274 £ Nguyễn Khánh Long nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Đình Mạnh 22/05/2014
57273 £ Nguyễn Thị Nhu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Liễu 22/05/2014
57269 £ Nguyễn Viết Kính nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Kinh(Bí danh: Tàm Đức Quân) 22/05/2014
57268 £ Nguyễn Văn Cường nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Duy Đông 22/05/2014
57267 £ Hoàng Thuý Linh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp 22/05/2014
57266 £ Lê Ngọc Huy nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Ngọ 22/05/2014
57264 £ Tạ Văn Thanh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Tạ Văn Thực(Bí danh: Tạ Văn Bảy) 22/05/2014
57263 £ Cao Văn Thắng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Cao Văn Ngư 22/05/2014
57259 £ Đinh Xuân Thiều nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Manh Tiêu 22/05/2014
57258 £ Trần Văn Thu nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Uộng 22/05/2014
57254 £ Đinh Văn Tân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đinh Thanh Sâm 22/05/2014
57253 £ Võ Sĩ Hoài Thanh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Võ Trọng Khẩn 22/05/2014
57251 £ Nguyễn Văn Thiệp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Anh Ninh 22/05/2014
57249 £ Nguyễn Văn Quý nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Nghĩa 09/03/2014
57248 £ Lê Thanh Nhã nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Chương 09/03/2014
57244 £ Thái Văn Kỷ nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Ngọc Sơn 09/03/2014
57243 £ Nguyễn Ngọc Duyên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ 06/03/2014
57242 £ Ngô Xuân Bồng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Ngô Văn Xôi 06/03/2014
57240 £ Trần Ngọc Nuôi nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Ngọc Thăng 06/03/2014
57239 £ Trần Ngọc Nuôi nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Mão 06/03/2014
57237 £ Đỗ Văn Đăng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Đình Ninh 06/03/2014
57236 £ Nguyễn Minh Diệp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhã (Bí danh: Vinh Quang) 06/03/2014
57232 £ Đỗ Trung Kiên nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Lập 04/03/2014
57230 £ Hoàng Thi Xuân nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Nguyên 03/03/2014
57227 £ Nguyễn Anh Tuấn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Khởi 02/03/2014
57225 £ Nguyễn Trọng Tú nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Liên 02/03/2014
57223 £ Nguyễn Minh Diệp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhã(Bí danh: Vinh Quang) 02/03/2014
57220 £ Bùi Hữu Hùng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Hữu Cường 02/03/2014
57219 £ Trần Văn CƯơng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Khương 02/03/2014
57217 £ Phạm Việt Vương nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Tiến Bản 27/02/2014
57214 £ Nguyễn Duy Thắng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Văn Cảo 27/02/2014
57213 £ Bùi Văn Nam nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Cần 27/02/2014
57210 £ Vũ Hoài Nam nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ Xuân Hùng 27/02/2014
57209 £ Lưu Vũ Minh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lưu Vũ Phiệt 27/02/2014
57208 £ Vũ Viết Dương nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Vũ đức Lưu 27/02/2014
57206 £ Nguyễn Văn Hiệp nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Đức Tới 27/02/2014
57202 £ Đồng Đức Tuấn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đồng Xuân Bang 21/02/2014
57201 £ Trần Thị Bình nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Hoài Nam 20/02/2014
57199 £ Nguyễn Văn Phú nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quang Số 19/02/2014
57197 £ Nguyễn Ngọc Chinh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Giai 19/02/2014
57191 £ Nguyễn Thiện Minh nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thiên Hải(Bí danh: Định) 19/02/2014
57190 £ Đồng Đức Tuấn nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đồng Xuân Bang 19/02/2014
57189 £ Lê Văn Hùng nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Văn Hợp 18/02/2014