khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Chân Đạt
Ngày sinh: 1945
Quê quán: Phùng xá, Mỹ Đức, Hà Tây ...
Đơn vị: C8 D3 đoàn 724 pháo DKZ
Hy sinh: Mặt trận Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >