khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Đức Lân
Ngày sinh: 1953
Quê quán: Xuân Thành- Thọ Xuân -Thanh Hoá Xuân Thàn...
Đơn vị: Tiểu đoàn 7-trung đoàn 3-sư đoàn E.324
Hy sinh: tại mặt trận phía nam(Chiến dịch Đồng Tranh- Thừa Thiên Huế)

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >