khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Đình Khâm
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Xã Đức Hoà, Huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh...
Đơn vị: Sư 304
Hy sinh: Mặt trận phía nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Kịp thời lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

(18/09/2013 22:22:36 PM) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND (ngày 13-9) về triển khai thực hiện nghị định mới của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Theo quy định của pháp lệnh và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ, những trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng": Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên… Trên cơ sở các quy định và hướng dẫn, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành chức năng xác lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt kịp thời, đúng quy định các trường hợp mẹ liệt sĩ đủ điều kiện tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", thực hiện các chính sách đối với "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" mới được phong tặng, vận động các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo…

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30-9, các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai tuyên truyền và tập huấn, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" theo quy định mới. Từ ngày 1-10 đến 30-12, tổ chức xét duyệt hồ sơ, đề nghị TƯ xem xét và tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Từ ngày 1-1-2014 trở đi tiếp tục tổ chức lễ trao tặng, truy tặng; tổng kết 20 năm việc phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" (1994-2014); thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ, đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"…

Theo Báo Hà Nội mớiÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)