khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Khoa
Ngày sinh: 03/11/1968
Quê quán: Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ...
Đơn vị: D4 KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 51)

(11/08/2010 06:30:28 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

 

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

NTLS


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1001

Đặng Văn Mô

1950

Nam Hồng

Nam Sách

Hải Hưng

B12,E814

11/16/1973

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1002

Nguyễn Thương Hiền

1943

Vũ Ninh

Vũ Tiên

Thái Bình

C7,E70

12/4/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1003

Nguyễn Văn Chờ

1947

Hải Phú

Hải Hậu

Nam Hà

E86

1/28/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1004

Nguyễn Văn Dong

1951

Định Hóa

Yên Định

Thanh Hóa

E2298

9/29/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1005

Vũ Xuân Hải

1966

Tân Hòa

Đồng Phú

Sông Bé

E696,F5

11/29/1986

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1006

Trần Công Đích

1932

Vũ Phúc

Vũ Thư

Thái Bình

E210

9/15/1972

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1007

Vũ Duy Lực

1921

Phước Hòa

Long Đất

Bà Rịa

Đội 9,E84

4/12/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1008

Cao Văn Quang

1940

Tân Tây

Ba Tri

Bến Tre

Y10,E814

6/24/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1009

Bùi Đức Dương

 

Tăng Long

Hoài Nhơn

Bình Định

E770

7/19/1974

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1010

Nguyễn Văn Tẩy

1957

Tân Lập

Đồng Phú

Sông Bé

D7707

3/7/1987

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1011

Nguyễn Văn Nghệ

1967

Tân Lợi

Đồng Phú

Sông Bé

E696,F5

12/10/1986

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1012

Hồ Quang Tha

1942

Phước Long

Nhà Bè

Gia Định

C66,E81

10/8/1967

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1013

Nguyễn Văn Thiện

1937

Thuận Vi

Thư Trì

Thái Bình

E2040

1/6/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1014

Trần Đăng Mao

1948

Quảng Vân

Quảng Xương

Thanh Hóa

H21

11/23/1974

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1015

Lê Văn Kiệt

1950

Đinh Can

Phù Cư

Hải Hưng

 

12/26/1974

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1016

Lê Văn Thường

1938

Đại Đình

Tam Dương

Vĩnh Phú

V235,E70

4/4/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1017

Nguyễn Văn Hưng

 

Thuận Lợi

Đồng Phú

Bình Phước

K127

08/1965

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1018

Nguyễn Văn Hiệp

1953

Làng 10

Lộc Ninh

Bình Phước

Z29,E220

4/17/1974

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1019

Bùi Văn Duy

1947

Hòa Khánh

Đức Hòa

Long An

C1,V5,E86

9/21/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1020

Nguyễn Thanh Tề

 

Phố Minh Khai

Phủ Lý

Nam Hà

K9,E95

5/1/1975

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)