khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đỗ Ngọc Toản
Ngày sinh: 1929
Quê quán: xã Liêm Phong-huyện Thanh Liêm- Tỉnh Hà N...
Đơn vị: Tiểu đoàn 606-mang tên anh hùng Trần Văn Chuông.
Hy sinh: Trận Đắc Pét, gia nghĩa, Quảng Đức. Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 50)

(09/08/2010 06:15:46 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Đơn vị

Ngày
hy sinh

Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)

NTLS

Thôn
( Xóm )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

981

Trần Văn Thục

1943

 

 

Quận 2

Sài Gòn

DT112,S21

6/8/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

982

Nguyễn Quốc trí

1938

 

Thới Thạnh

Ô Môn

Cần Thơ

B11,E81

7/14/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

983

Trần Văn Sự

1947

 

Phụ Kẹ

Cầu Ngang

Trà Vinh

K2,E814

2/14/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

984

Phạm Trung Bình

1936

 

Hữu Hạnh

Đức Hòa

Long An

C11,S21

1/23/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

985

Nguyễn Thanh Hà

1942

 

Tân Sơn Nhì

Bình Tân

Gia Định

A2,E81

7/15/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

986

Nguyễn Văn Hiển

1945

 

Quảng Hòa

Quảng Ninh

Hải Phòng

Y12,E770

4/19/1975

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

987

Nguyễn Văn Tiền

1945

 

An Bình

Thủ Đức

Gia Định

C3,E84

4/29/1969

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

988

Phạm Hữu Tờ

1946

 

Nghĩa Phú

Nghĩa Hưng

Nam Hà

Cánh 7,V104

5/1/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

989

Phạm Đức Lưu

1947

 

Văn Long

Duyên Hà

Thái Bình

K12

1/1/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

990

Lê Văn Yên

1958

 

An Bình

Đồng Phú

Sông Bé

A472

8/9/1980

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

991

Nguyễn Văn Quí

1948

 

Thụy Hương

Thụy Anh

Thái Bình

T4,D1

8/17/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

992

Nguyễn Văn Chi

 

 

Nhà số 1

Phan Bội Châu

Hải Phòng

 

2/6/1967

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

993

Thái Văn Trai

1943

 

 

Thiệu Hóa

Thanh Hóa

Y12,E814

2/13/1973

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

994

Nguyễn Công Danh

1946

 

Tân Xuân

Ba Tri

Bến Tre

X12,E814

7/31/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

995

Nguyễn Hải Âu

 

 

 

 

 

 

1/22/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

996

Võ Thị Chấn

1951

 

Thượng Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

E2193

8/27/1970

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

997

Nguyễn Văn Lễ

1940

 

Tân Hưng

Ba Tri

Bến Tre

T4,T95

8/5/1971

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

998

Phạm Văn Thảm

1946

 

Hồng Lý

Lý Nhân

Nam Hà

Z29

10/30/1968

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

999

Nguyễn Văn De

1942

 

Tân Hưng

Tiên Lữ

Hải Hưng

C10,E810

9/9/1967

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

1000

Đinh Thanh Mai

1942

 

Nông Tiến

Yên Sơn

Tuyên Quang

Đội 40

3/3/1974

NTLS tỉnh Bình Phước

Đồng Tâm

Đông Phú

Bình Phước

 

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)