khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Ngô Đức Nguyên
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh...
Đơn vị:
Hy sinh: mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 49)

(31/07/2010 08:02:59 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
961 Nguyễn Văn Thuận 1937   Phước Hòa Đồng Phú Sông Bé C102,E81 28/07/1963 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
962 Phạm Văn Châu 1937   Thạch Lộc Thôn Gò Vấp Gia Định E81 6/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
963 Nguyễn Văn Định 1949   Khánh Cường  Yên Khánh Ninh Bình E217 27/06/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
964 Trần Văn Thỏi 1944   Đại Thành Phụng Hiệp Gia Định H10,E70 30/06/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
965 Nguyễn Văn Chài 1949   Tân Lập  Can Lộc  Hà Tĩnh M3,V103 7/11/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
966 Huỳnh Văn Trợ     Số 58  Khâm Thiên Hà Nội D46,E83 11/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
967 Hồ Văn Bi 1953   Tân Liễn Yên Dũng Hà Bắc E2295 10/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
968 Đặng Văn Đạt 1933   Sông Hồ Thuận Thành Hà Bắc E2295 3/09/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
969 Lê Duy thức 948   Phú Mỹ Quốc Oai Hà Tây E274 13/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
970 Vũ Công Hòa 1950   Phú Mỹ Quốc Oai Hà Tây D274,M9 15/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
971 Nguyễn Minh Trí 1937   Văn Thắng Quốc Oai Hà Tây D274,M9 15/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
972 Nghiêm Văn Cư 1942   Tân Lập Quốc Oai Hà Tây D274,M9 15/03/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
973 Dương Xuân Phương 1940   Minh Châu Quốc Oai Hà Tây E70 14/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
974 Đỗ Văn Thiết 1940       Hà Tây A27 15/09/1960 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
975 Nguyễn Văn Chư 1933   An Trường  An Sơn Vĩnh Phú E770 17/10/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
976 Lê Văn Dũng 1948   An Thạnh  Mỏ Cày Bến Tre C62,E81 23/06/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
977 Ông Văn Khả 1952   Đông Ích Lập Thạch Vĩnh Phú E2050 21/08/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
978 Cao Văn Chót 1945   Tân Phước Tân Trụ Long An Z24,E81 22/08/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
979 Lê Văn Thương 1965   Tân Thành Đồng Phú Sông Bé D7707 10/04/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
980 Đặng Xuân Thắm 1962   Tân Lập  Đồng Phú Sông Bé D7707 7/01/1987 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)