khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Đình Vượng(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1937
Quê quán: Đại Thắng, Vụ Bản, Hà Nam Ninh (Nam Đ...
Đơn vị: P2
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (12)


(28/5/2007 4:02:28 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (11)


(28/5/2007 3:58:05 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (10)


(28/5/2007 3:56:04 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (09)


(28/5/2007 3:53:18 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (08)


(28/5/2007 3:49:32 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (07)


(28/5/2007 3:47:51 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (06)


(28/5/2007 3:45:56 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (05)


(28/5/2007 3:44:25 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (04)


(28/5/2007 3:41:47 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (03)


(28/5/2007 3:40:29 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (02)


(28/5/2007 3:36:03 PM)

Danh sách lịêt sĩ Hà Nội đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn (01)


(18/5/2007 2:14:23 PM)

Danh sách lịêt sĩ anh hùng và cán bộ cao cấp đã được quy tập tại nghĩa trang Trường Sơn


(18/5/2007 2:02:37 PM)

Danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị F308 có tên tại nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, nhưng chưa rõ quê quán (ghi từ bia mộ liệt sĩ ngày 15.8.2005):

Tháng 12.2005: Thân nhân liệt sĩ sẽ nhận được tin báo về phần mộ liệt sĩ Trả lời báo chí ngày 16.8, ông Lê Quảng Bảy - Phó Cục trưởng Cục TBLS-NCC (Bộ LĐTBXH) - cho biết: Theo kế hoạch đến tháng
(20/1/2006 7:16:53 PM)