khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Thanh Đăng
Ngày sinh: 18/5/1956
Quê quán: Cao Thượng - Tân Yên - Hà Bắc (nay là t...
Đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 32, Bộ tham mưu, Quân khu 5
Hy sinh: Biên giới Tây Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >