khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Đức Thăng
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Xã Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh...
Đơn vị: D7 E2 F9 P2
Hy sinh: Mătj trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >