khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Đức Thiêm
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Tây Đô - Hưng Hà (Tiên Hưng cũ) - Thái B...
Đơn vị: C3, D7 Quảng Ngãi
Hy sinh: Phổ Minh, Ba Tơ, Quảng Ngãi

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >