khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Như Hổ
Ngày sinh: 14/6/1949
Quê quán: Thôn Trung Hà - Xã Thái Hòa - Huyện Ba Vì...
Đơn vị: Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 48 - Sư đoàn 320
Hy sinh: Mặt trận phía nam quân khu 4

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >