khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thức(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1959
Quê quán: Xóm Phúc Đồng-xã Hợp Minh-huyện Trấn ...
Đơn vị: Trung đoàn 415-Mặt trận 479
Hy sinh: Mặt trận 479

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >