khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Tiến Đề
Ngày sinh: 1946
Quê quán: Xã Kỳ Châu. Huyện Kỳ Anh. Tỉnh Hà Tĩn...
Đơn vị: Chính trị viên đại đội 2. Tiểu đoàn 1. Trung đoàn 27
Hy sinh: Mặt Trận Quãng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >