khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Văn Bình
Ngày sinh: 02.08.1954
Quê quán: xã Yên thấng - H . Yên mô - T. Ninh binh x...
Đơn vị: đại đội 1 tiểu đoàn 261 A ( hay 10A)
Hy sinh: ấp 3 xã Cẩm Sơn - H .Cai lậy - T. Mỹ tho

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >