khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Đình Chỏ
Ngày sinh: 1924
Quê quán: Lãng xuyên- Gia Tân - Gia Lộc - Haỉ Dươn...
Đơn vị: Tiểu doàn 9, trung đoàn 102, sư đoàn 308
Hy sinh: Khe Sanh , Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

< Trang trước     Trang sau >