khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Văn Việt
Ngày sinh: 08/01/1957
Quê quán: Bắc Ninh...
Đơn vị: Quân Đoàn 3- Lữ Đoàn 234 - Đại đội 12
Hy sinh: Biên giới Tây nam Tổ quốc

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: