khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Văn Phúc(Bí danh: không)
Ngày sinh: 26/01/1951
Quê quán: xã đầm hà- Quảng Hà- Quảng Ninh ...
Đơn vị: đại đội 2 - tiểu đoàn 320- trung đoàn 5- sư đoàn 2
Hy sinh: huyện kiến tường , tây ninh

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: