khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Vũ Đình Khiêu
Ngày sinh:
Quê quán: Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình ...
Đơn vị: C23, đoàn 61C, Miền Tây Nam Bộ. nay là trung đoàn 20, sư đoàn 4, QK 9
Hy sinh: Khu vực Kênh tám ngàn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: