khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Quang San(Bí danh: Nguyên Quang San)
Ngày sinh: 1951
Quê quán: xã Quỳnh Nguyên - huyện Quỳnh Phụ - t...
Đơn vị: Trung Đoàn 38 quân Đoàn 7 Đơn vị:140 VO2 KC
Hy sinh: Mặt trận phía Nam


Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: