khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 1958
Quê quán: Thụy Liên, H.Thái Thụy, Thái Bình ...
Đơn vị: tiểu đoàn 864, lữ đoàn 126
Hy sinh: Chiến trường Biên giới Tây Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: