khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Văn Vượng
Ngày sinh: 1954
Quê quán: mai trung, hiệp hòa, bắc giang ...
Đơn vị: tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 1,tiểu đoàn 1, trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 3.
Hy sinh: kom tum

Tìm kiếm

Đăng nhập


TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ ĐÃ QUY TẬP

Liệt sĩ: (ví dụ: Đỗ Hữu Tường)
Quê quán: (ví dụ: An Nội, Bình Lục)
Tỉnh/Thành phố:   (ví dụ: Hà Nam )
Đơn vị:
Ngày hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Mai táng tại:
Nghĩa trang:
Tỉnh /Thành phố:  (Địa phương quy tập)
Thông tin khác: