khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoả Đức Công(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1944
Quê quán: Lợi Nhân - Xã Nga Nhân - Huyện Nga Sơn - ...
Đơn vị: Đại đội 2 - Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 1 - Sư đoàn 318
Hy sinh: Hy sinh trong viên trơ liên gia 2 năm 1968

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: