khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Văn Khánh
Ngày sinh: 28/6/1946
Quê quán: 75 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình- Hà Nội...
Đơn vị: Tiểu đoàn 14 - KN
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: