khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phùng Văn Vạn(Bí danh: không có)
Ngày sinh: 1955
Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Giàng , Hải Hưng ...
Đơn vị: d9 - e 113 - Đặc công
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: