khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Hữu Thính
Ngày sinh: 1950
Quê quán: Thiệu Giao Thiệu Hóa Thanh Hóa Thiệu Giao...
Đơn vị: C1 Tiểu Đoàn 1 Trung đoàn 36 Sư 308
Hy sinh: La van Tích Tường Dộng Ông Do - Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: