khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Viết(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1950
Quê quán: xã Minh Đức - huyện Việt Yên - tỉnh H...
Đơn vị: thuộc KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: