khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Thảo
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Xã Vạn Hoa - Huyện Cẩm Phả - Tỉnh Qu...
Đơn vị: C5 - Tiểu Đoàn 14 - E127
Hy sinh: Mặt Trận Phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

TÌM KIẾM MỘ LIỆT SĨ

Họ và tên:   
Đơn vị:
Quê quán:
Ngày mất:
Nơi mất:
Các thông tin khác: