khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Khuất Duy Thành
Ngày sinh: năm 1938
Quê quán: Tích Giang_Ba Vì_Hà Sơn Bình Tích Giang_Ba ...
Đơn vị: Trung đoàn 2_sư đoàn 9
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tìm đồng đội là thượng úy bác sỹ Đinh Đình Huỳnh, quê Thanh Hóa

(02/01/2013 15:15:56 PM) Tôi tên là Đặng Như Tha nguyên là trinh sát pháo binh, đã được bác sỹ Huỳnh chữa trị khi bị thương năm 1974. Bác sĩ Huỳnh nguyên là trưởng tiểu ban quân y thuộc ban hậu cần trung đoàn pháo binh 186 sư đoàn 312 thời kỳ 1973-1974. Nay tôi rất muốn tìm lại người đồng đội này.

Tôi tên là Đặng Như Tha nguyên là trinh sát pháo binh, đã được bác sỹ Huỳnh chữa trị khi bị thương năm 1974. Bác sĩ Huỳnh nguyên là trưởng tiểu ban quân y thuộc ban hậu cần trung đoàn pháo binh 186 sư đoàn 312 thời  kỳ 1973-1974. Nay tôi rất muốn tìm lại người đồng đội này.

Ai biết thông tin về anh Huỳnh hoặc anh Huỳnh đọc được thông tin này xin vui lòng liên hệ:

Đặng Như Tha – 0912566207, email: haidh318@gmail.com

Đặng Như ThaÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)