khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 1948
Quê quán: Vũ Hội - Vũ Thư - Thái Bình ...
Đơn vị: Đặc công
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Liệt sĩ thứ 7 trong dự án Khớp nối thông tin bia mộ

(09/06/2014 10:50:20 AM) Ngày 09/06/2014, Trung tâm MARIN đã nhận được công văn số 573/SLĐTBXH-CSNCC của Sở Lao động TBXH tỉnh Quảng Bình ký ngày 05/06/2014 về việc chấp nhận điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của MARIN

Theo đó, liệt sĩ Lê Doanh Nghị hiện đang yên nghỉ tại ngôi mộ số 78, hàng 8, lô số 3 NTLS huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quả:ng Bình được điều chỉnh và bổ sung như sau:

Họ tên liệt sĩ: Lê Danh Nghị

Nguyên quán: Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Sinh năm: 1948

Hy sinh: 17/02/1971

Đơn vị: E 284

Trung tâm MARIN



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)