khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Hoàng Ngọ(Bí danh: Trần Sơn)
Ngày sinh: 1930
Quê quán: Hà Nội Tương Mai, Hà Nội ...
Đơn vị: ko rõ
Hy sinh: Núi Bà Đen

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 45)

(16/07/2010 08:01:45 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
881 Phạm Thị Mười     Phù Lỗ Ba Tri Bến Tre C102,E81 23/03/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
882 Bùi Văn Đẩm 1944   Tân Sơn Nhì Bình Tân Gia Định TS12,E81 9/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
883 Phan Vũ Thương 1942   An Tịnh Tràng Bảng Tây Ninh B55,E81 10/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
884 Lê Văn Đặng 1947   Đinh Hiệp Bến Cát Bình Dương C14,E81 25/07/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
885 Phạm Văn Đối 1953   Quang Hưng Ninh Giang Hải Hưng E2233 17/08/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
886 Nguyễn Văn Đúng     Dân Chủ Tứ Kỳ Hải Hưng L11,E81 19/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
887 Phạm Hữu Nghĩa 1942   Long Hưng Châu Thành Mỹ Tho C1,E81 17/01/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
888 Hoàng Văn Hứng     Tân Lập Quản Oai Hà Tây   19/06/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
889 Nguyễn Bình Thanh 1945   Quảng Trường Quảng Xương Thanh Hóa E2188 25/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
890 Nông Văn Cốt 1953   Tấn Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng E1,F9 10/09/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
891 Hoàng Văn Nhật     Mỹ Thiện Cái Bè Mỹ Tho C3,E84 13/02/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
892 Nông Văn Khanh 1948   Ai Quốc Nam Sách Hải Hưng C7,E70 6/12/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
893 Bùi Thiị Phách 1940   Hiệp Thương Kim Môn Hải Hưng D234,E70 15/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
894 Lại Văn Tuấn 1949   Ninh Quang Thư Trì Thái Bình E259 9/04/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
895 Trần Thị Hân 1936   Đại Cường An Hải Hải Phòng C2,E810 2/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
896 Võ Văn Bắn 1945   Cấp Tiến Tiên Lãng  Hải Phòng T20,E81 30/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
897 Nguyễn Văn Bệ 1942   Hòa Long Thái Đức Bà Rịa C4,E84 26/04/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
898 Nguyễn Văn Phú 1951   Ai Lộc Nam Sách Hải Hưng V17,F7 20/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
899 Nguyễn Văn Chiều 1936   Giao Lâm Giao Thủy Nam Hà D585 15/07/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
900 Võ Văn Chót 1945   Xuân Hòa Bình Tân Gia Định C12,E81 6/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)