khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Tạ Đức Điệt
Ngày sinh: Năm 1945
Quê quán: Xóm Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, Gia Viễn, Ni...
Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 90,
Hy sinh: Xã Gio An - huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng tr�

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 44)

(13/07/2010 07:03:42 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
861 Nguyễn Văn Thông 1953   Quảng Tân Quảng Trạch Quảng Bình E2291 16/09/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
862 Hoàng Văn Thành 1949   Đại Đồng Tứ Kỳ Hải Hưng D231,E70 24/09/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
863 Võ Văn Bé 1940   Vĩnh Tường Vĩnh Long Cần Thơ C61,E81 17/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
864 Dương Văn Hòa 1949   Hòa Đồng Thủy Nguyên  Hải Phòng C4,S24 21/04/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
865 Nguyễn Văn Phúc 1940   Đông Sơn Đông Quang Thái Bình D72 26/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
866 Lý Quang Nhân 1948   Ngọc Kỳ Tứ Kỳ Hải Hưng E86 9/04/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
867 Phạm Văn tiển 1947   Nam Bình Kiến Xương Thái Bình E11,A814 15/06/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
868 Trần Thị E 1946   Tịnh Long Sơn Tịnh Quảng Ngãi Ban kinh tài K29 07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
869 Lê Văn Chứng 1945   Cẩm Minh Vĩnh Lộc Thanh Hóa V235,E70 22/03/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
870 Đỗ Thị Ngọc Dung 1945   Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình E270 6/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
871 Nguyễn Văn Ba 1942   Giao Thuận Giao Thủy Nam Hà E86 28/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
872 Tăng Minh Châu 1952   Đại Lộc Khoái Châu Hải Hưng D25,E7 31/12/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
873 Nguyễn Văn Bôn           An ninh tỉnh 14/12/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
874 Phạm Văn Cuộm 1950     Duy Xuyên Quảng Nam Xã Đức Bổn 16/05/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
875 Nguyễn Văn Hạ     Văn Minh Gia Khánh Ninh Bình   7/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
876 Lê Hồng Hà 1951   Ngọc Hà Hà Trung Thanh Hóa   7/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
877 Đinh Văn Hát 1948   Đông Mỹ Đông Quang Thái Bình V15A,D60 22/02/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
878 Phạm Văn Khang 1947   Hiệp Mỹ Cầu Ngang Trà Vinh D11,E81 12/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
879 Nguyễn Ngọc Lãng     Lê Lợi Kiến Xương Thái Bình E215 10/10/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
880 Nguyễn Văn Lớn 1946   Lương Phú Giồng Trôm Bến Tre B14,E814 30/10/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)