khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đoàn Ngọc Quyên(Bí danh: không)
Ngày sinh: 1952
Quê quán: Đội 13- xã Đông Cơ- Tiền Hải- Thái B...
Đơn vị: K4
Hy sinh: A Lưới Tỉnh thừa thiên Huế

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 39)

(02/07/2010 05:38:57 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
761 Lê Hùng Cường 1947   Ngô Quyền Thanh Miện Hải Hưng V235,E70 5/05/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
762 Lê Thị Cỏ 1964         E696,F5 15/09/1986 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
763 Nguyễn Văn Dũng 1949   Phước Tây Long Trụ Long An C66,E81 8/01/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
764 Huỳnh Văn Giỏi 1944   Long Mỹ Thuận Thủ Thừa Long An Y24,E81 22/08/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
765 Phan Công Hấu 1948   Chiến Thắng  Hoài Đức Hà Tây H5,E210 1/02/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
766 Bùi Việt Hoa     Tân Nhật  Bình Tân Gia Định C402,E81 25/05/1965 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
767 Trần Thị Tuyết Hoa 1933   Đông Cường Yên Lạc Vĩnh Phú E2076 4/05/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
768 Nguyễn Minh Hứng 1946   Hồng Thái Việt Yên Hà Bắc S21 25/07/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
769 Đỗ Ngọc Hoàng 1947   Vĩnh Tuy Bình Giang Hải Hưng V532,E70 31/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
770 Trần Văn Khương 1947   An Trường  Càng Long Trà Vinh D60B,E81 23/01/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
771 Huỳnh Trung Kiên 1953   Phước Vĩnh Đồng Phú Sông Bé   24/04/1983 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
772 Nguyễn Văn Huy 1942   Long Mỹ Giồng Trôm Bến Tre   15/06/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
773 Nguyễn Thị Mai 1927   Tân Sơn Nhì Bình Tân Gia Định Y11,E814 15/05/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
774 Huỳnh Thu Mỹ 1944   Bình Mỹ Củ Chi Gia Định B7,E84 18/02/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
775 Đỗ Văn Thiều 1952   An Thạch Tứ Kỳ Hải Hưng E2060 24/07/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
776 Hồ Văn Thôi 1941   Phạm Kha Thanh Miện Hải Hưng C2,D4 30/06/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
777 Nguyễn Văn Thường 1944   Mỹ Bình Châu Thành Bình Dương C66,E81 10/09/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
778 Lục Minh Chiến 1962   Phước Vĩnh Đồng Phú Sông Bé   12/04/1982 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
779 Tạ Thị Năm 1949   Phùng Hưng Khoái Châu Hải Hưng Cánh 1,E814 31/08/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
780 Huỳnh Thị Kim Thanh 1943   Đồng Minh Vĩnh Bảo Hải Phòng V235,E70 12/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)