khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Thái Văn Xu
Ngày sinh: 25/9/1945
Quê quán: Xã Đức Bùi, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà ...
Đơn vị: Đại đội 4, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 803
Hy sinh: Quảng Trị

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (36)

(28/06/2010 14:07:46 PM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
701 Bế Văn Mạc 1945   Đỗ Xuyên Thanh Ba Vĩnh Phú C2,E81 5/14/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
702 Trần Ngọc Dũng 1942   Thiệu Nguyên Thiệu Hóa Thanh Hóa T20,E81 8/25/1964 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
703 Nguyễn Hùng Sang 1948   Quang Túc Tam Nông Vĩnh Phú KC11,E86 7/13/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
704 Lê Văn Tân 1948   Phạm Kha Thanh Miện Hải Hưng V235,E70 12/2/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
705 Tô Minh Thành 1933   Phú Lộc Can Lộc  Hà Tĩnh(Hà Tây) E2216 2/29/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
706 Bùi Thị Loan 1945   Phước Hiệp Củ Chi Gia Định C314,E81 1/24/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
707 Dương Văn Bảnh 1949   Nhị Bình Thủ Thừa Long An A1,S21 4/25/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
708 Nguyễn Văn Duân 1956     TT Cẩm Phả Quảng Ninh E2,F9 5/24/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
709 Nguyễn Văn Kiệm 1951   Kiến Hưng Thanh Oai Hà Tây B12,E81 11/22/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
710 Đặng Văn Điều 1943   Hợp thi Hiệp Hòa Hà Bắc D270,E70 8/31/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
711 Lý Xuân Hồng 1948   Tân An Bến Cát Bình Dương C11,E81 9/15/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
712 Hà Văn Đô     An Thạch Lái Thiêu Bình Dương E86 9/15/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
713 Nguyễn Thị Vẽ 1944   Tân Bình Bình Tân Gia Định B18,E81 2/24/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
714 Nguyễn Văn Tiêu 1938   Phúc Vĩ Nhung Củ Chi Gia Định X12,E81 12/25/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
715 Phạm Văn Lập 1936   Tân Thanh Đông Củ Chi Gia Định C66,E81 3/27/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
716 Nguyễn Hữu Minh 1936   Đại Hưng Thanh Trì Hà Nội C20,E50 12/9/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
717 Trương Văn Thành 1949   Châu Đức Bình La Bà Rịa C2,D44,E84 6/26/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
718 Nguyễn Mạnh Cường 1948   Mỹ Thạnh Châu Thành Mỹ Tho C61,E81 3/13/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
719 Nguyễn Bá  Phiên 1945   Tân Hội An Củ Chi Gia Định V11,E81 6/15/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
720 Đặng Văn Trọng     Lê Hồng Thanh Miện Hải Hưng N11,E81 4/3/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)