khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Hinh(Bí danh: Không)
Ngày sinh: 1940
Quê quán: Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình Yên Mỹ - Yê...
Đơn vị:
Hy sinh: Chiến Trường miền nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (35)

(24/06/2010 05:16:11 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
681 Đinh Cửu(Cữu) Long 1943   Tân An Bến Cát Bình Dương C61,E81 6/5/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
682 Đặng Xuân Đạo 1961   Phú Riềng Đồng Phú Sông Bé   8/28/1981 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
683 Đỗ Hồng Sử     Tân An Bến Cát Bình Dương C1,S21 4/23/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
684 Nguyễn Văn Vượng 1939   Trung Lập Hạ Củ Chi Gia Định C102,D150 11/27/1963 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
685 Nguyễn Quốc Dần 1952   Thạnh Phú Tiền Giang Mỹ Tho E2209 7/19/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
686 Nguyễn Duy Hiền     Lê Lợi Kiến Xương Thái Bình E747 10/11/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
687 Nguyễn Văn Toán 1945   Lương Hòa Giồng Trôm Bến Tre C11,E821 3/3/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
688 Trần Văn Được 1931   Tích Tường Hải Lăng Quảng Trị V3,E814 6/9/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
689 Trần Văn Pho 1938   Phước Hiệp Củ Chi Gia Định BXX12,E814 3/6/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
690 Nguyễn Đình Lập 1931   Thượng Phú Mỹ Đức Hà Tây H10,O3 12/30/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
691 Nguyễn Quang Tỷ 1951   Vũ Ninh Kiến Xương Thái Bình C9,D140 8/12/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
692 Nguyễn Văn Lực 1938   Phú Hưng Châu Thành Bến Tre C61,E81 10/8/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
693 Lại Văn Một     An Hải Hải Hậu Nam Hà   12/26/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
694 Trần Hoàng Anh 1937   Đồng Lạc Nam Sách Hải Hưng D2,E770 1/26/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
695 Mai tiên Tri 1942   Tam Kỳ Kim Thành Hải Hưng E235 9/8/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
696 Phạm Viết Tuế 1941   Đông Xuyên Tiền Hải Thái Bình H8,E70 12/2/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
697 Vũ Văn Hải 1940   Tiên Kiên Lâm Thao Vĩnh Phú H4,E210 1/16/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
698 Đỗ Xuân Lợi 1953   Tân Lãng Gia Lương Hà Bắc E2295 9/25/1971 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
699 Huỳnh Thanh Phương 1942   Tân Phú Thạch Châu Thành Cần Thơ A2,S21 4/6/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
700 Hoàng Quốc Tiến 1945   Đỗ Xuyên Thanh Ba Vĩnh Phú C2,E81 5/14/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)