khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thưởng
Ngày sinh: 1951
Quê quán: thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Gia...
Đơn vị: Tiểu đoàn 5KT
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 33)

(18/06/2010 05:50:12 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
641 Nguyễn Văn Trung 1943   Thụy Lương Kiến Xương Thái Bình C6,E70 6/05/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
642 Nguyễn Văn Bích 1938   An Hòa Tràng Bảng Tây Ninh D9,E220 5/04/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
643 Nguyễn Văn Bống 1936   Phước Sang Đồng Phú Sông Bé xã Phước Sang 1962 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
644 Trần Văn Cang 1945   Trung Hà Yên Lạc Vĩnh Phú C11,E165 30/10/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
645 Bùi Mạnh Khoa 1946   Sơn Lai Nho Quan  Ninh Bình B11,E81 19/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
646 Nguyễn Thành Thực 1946   Đông Xuân Đông Quang Thái Bình B11,E84 29/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
647 Lê Hữu Tiếp 1967   Đồng Xoài Đồng Phú Sông Bé D10 21/01/1987 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
648 Phan Huy Mừng 1934   Phước Sang Đồng Phú Sông Bé xã Phước Sang 1962 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
649 Nguyễn Đình Vần 1950   Hoằng Giang Hoằng Hóa Thanh Hóa C1,E770 21/07/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
650 Phạm Văn Bích 1945   Xuân An Xuân Trường Nam Hà E86 28/01/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
651 Phạm Văn Chuốt 1944   Hạ Bắng Thạch Thất Hà Tây K59 22/04/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
652 Trần Văn La 1939   Cẩm Sơn Mỏ Cày Bến Tre C11,E814 27/11/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
653 Trần Đình Láng 1941   Tân Đông Hiệp Thủ Đức Gia Định C2,E81 3/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
654 Nguyễn Đức Minh 1950   An Tập Gia Lương Hà Bắc C3,E770 12/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
655 Giang Lê Xe 1943   Tân An Châu Thành Bình Dương C102,D150 4/08/1964 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
656 Đặng Văn Cưỡng     Đông Thạnh Hóc Môn Gia Định A2,E81 8/08/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
657 Nguyễn Văn Hiệu 1945   Cẩm Sơn Mỏ Cày Bến Tre C53,E81 4/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
658 Vũ Văn Khê     Lương Hòa Giồng Trôm Bến Tre C61,E81 8/08/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
659 Phạm Thiên Mạnh 1940   Vĩnh Lộc Bình Tân Gia Định C66,E81 4/02/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
660 Đào Văn Nhớn 1948   Đông Phong Đông Quang Thái Bình K111,M5 10/06/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)