khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Le Van Tai(Bí danh: khong)
Ngày sinh: 1940
Quê quán: xa Binh Thuan - huyen Dai Tu - tinh Thai Nguyen x...
Đơn vị: NB
Hy sinh: mat tran phia nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (28)

(09/06/2010 21:18:26 PM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
541 Vũ Thanh Khiết 1949   Quế Sơn Bình Lục  Nam Hà F11,E814 1/5/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
542 Phạm Gia Nội 1946   Bình Thủy Mỏ Cày Bến Tre D1,E814 11/18/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
543 Nguyễn Đăng Quảng 1947   Kiến Thành Kim Môn Hải Hưng C3,E220 10/23/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
544 Bùi Thế Ngoại     Tân Lợi Đồng Phú Sông Bé D3,E(0)696 6/16/1988 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
545 Lã Xuân Hồng 1966   An Bình Đồng Phú Sông Bé E698 1/6/1987 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
546 Nguyễn Duy Bách 1948   Chánh Phú Hòa Thủ Dầu Một Sông Bé   03/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
547 Nguyễn Bá Hiển 1947   Văn Lý Lý Nhân Nam Hà D6,E814 4/19/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
548 Đỗ Lệnh Tường 1947   Tân Kỳ Tứ Kỳ  Hải Hưng H10,E70 11/1/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
549 Đinh Đức Thắng 1947   Tân Kỳ Tứ Kỳ Hải Hưng H10,E70 1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
550 Nguyễn Đại Hồng 1947   Cẩm Định Cẩm Giàng Hải Hưng Cánh 4,E814 3/17/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
551 Đỗ Huy Dũng 1951   Mỹ Thận Nam Ninh Nam Hà C10,D42 3/18/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
552 Nguyễn Văn Cúc 1949   Đồng Sơn Đông Hòa Mỹ Tho C314,E81 4/14/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
553 Phan Đức Tập 1949   Lập Hưng Tràng Bảng Tây Ninh   2/15/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
554 Trần Quang Phúc 1941   Tân Thạnh Bình Mỏ Cày Bến Tre K13,E814 5/11/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
555 Nguyễn Đình Khoan 1940   Tân Mỹ Đức Hòa Long An X8,E70 9/14/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
556 Nguyễn Huy Thân         Long An Đội 19,E81 2/1/1966 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
557 Nguyễn Văn Thắng 1939   An Tây Bến Cát Bình Dương C6,S21 5/30/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
558 Nguyễn Văn Khá 1944   Phước Hải Long Đất Bà Rịa E84 4/4/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
559 Nguyễn Văn Rinh     Thuận Lợi Đồng Phú Sông Bé   8/1/1969 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
560 Nguyễn Quí Tẻo 1943   Mỹ An Hưng Lấp Vò Sa Đéc K30,E70 1/4/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)