khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Phạm Minh Giám
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Xã Phương Trung-huyện Thanh Oai-tỉnh Hà S...
Đơn vị: Tiểu đoàn 17 - trung đoàn 1 - Sư đoàn 5
Hy sinh: Không pông chàm - campuchia

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 1202 liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước (trang 24)

(02/06/2010 07:25:40 AM) Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Phước và các NTLS trong tỉnh Bình Phước xin liên hệ: Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) Phòng 206, nhà A2, TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 0987344474. Hoặc đường dây nóng: 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Nơi mai táng
(Thôn,Huyện)
NTLS 
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
461 Nguyễn Văn Lập 1951   Đồng Nai Thanh Oai Hà Tây E2159 21/07/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
462 Nguyễn Văn Huynh 1954   Mai Lâm Đông Anh  Hà Nội B50,E340 9/08/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
463 Đỗ Ngọc Hoa 1931   Tân Sơn Hưng Nhân Thái Bình E72 10/12/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
464 Hà Ngọc Ngoãn 1942   Mê Linh Tiên Hưng Thái Bình D8,Đ72 18/07/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
465 Trần Văn Đoàn     Thụy Hồng Thụy Anh Thái Bình E75 15/05/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
466 Đỗ Kim Tâm 1950   Phú Thuận Phổ Yên Bắc Thái X12,E770 25/08/1975 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
467 Huỳnh Văn Dầu     Sy Việt Thụy Anh Thái Bình   19/01/1967 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
468 Trương Minh Trường 1950   Nghi Long Nghi Lộc Nghệ An K22,C150 5/10/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
469 Trần Văn Viên 1945   Phong Khê Yên Phong Hà Bắc Z58,M8 7/04/1974 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
470 Nguyễn Văn Bôn     Thanh Nho Thanh Chương Nghệ An H7,E70 11/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
471 Đặng Văn Hương     Thanh Nho Thanh Chương Nghệ An H7,E70 1/08/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
472 Nguyễn Thị Lệ Hà 1942   Đông Thạnh Hóc Môn Gia Định S21 7/11/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
473 Trương Ngọc Sơn 1964   Đồng Xoài Đồng Phú Sông Bé D5,E96 5/03/1985 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
474 Nguyễn Văn Sến 1948   Thanh Bình Thanh Chương Nghệ An C18 7/08/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
475 Tăng Hòa Trực 1948   Thụy Sơn Thụy Anh Thái Bình C66,E81 1/05/1968 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
476 Võ Minh Quang 1942   Cẩm Phú Cẩm Giàng  Hải Hưng K111,M5 10/07/1970 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
477 Ngô Văn Xạm     Thụy Dũng Thái Thụy  Thái Bình   1978 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
478 Nguyễn Ứng Tài 1949   Sơn Động Lập Thạch Vĩnh Phú B3,E205 20/11/1973 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
479 Đặng Xuân Hương 1961   Tân Lập  Đồng Phú Sông Bé   29/08/1981 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước
480 Nguyễn Văn Minh 1948   Vinh Khang Vĩnh Lộc Thanh Hóa E340 8/09/1972 NTLS tỉnh Bình Phước Đồng Tâm Đông Phú Bình Phước

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)